Tổng quan về hệ thống Gobysend

Chào mừng bạn đến với phần mềm Marketing Automation Gobysend

Mục tiêu của phần này nhằm giới thiệu các khái niệm, đối tượng và thành phần bạn sẽ thấy trong quá trình sử dụng hệ thống Gobysend.com. Bài này sẽ giới thiệu nhanh về ý tưởng chủ đạo trong việc ứng dụng hệ thống Gobysend.com. Các bài viết về sau sẽ đi sâu hơn vào từng thành phần của quy trình tự động hóa. Sau phần giới thiệu tổng quan và chi tiết, chúng tôi sẽ nói về cách thức tích hợp hệ thống riêng của doanh nghiệp với Gobysend.com.

Gobysend hoạt động như thế nào

Hình ảnh dưới đây sẽ mô tả tổng quát về việc tích hợp với Gobysend.com

 1. Hệ thống của bạn sẽ gửi các hoạt động của khách hàng (Customer Activity) tới tài khoản Gobysend.com của doanh nghiệp dưới một trong các dạng: Thuộc tính (Attributes), Sự kiện (Events), Lượt xem trang (Page Views) và Thiết bị (Devices).

 2. Tất cả các dữ liệu này sẽ được gắn với từng Khách hàng (được gọi là Liên hệ/Subscriber trong hệ thống của chúng tôi).

 3. Dữ liệu của khách hàng sẽ được sử dụng để tính toán và gán Liên hệ vào các Phân khúc (Segments) khác nhau; để xây dựng các Kịch bản tự động (Workflows); để gửi các Chiến dịch marketing (Campaigns) tới khách hàng qua nhiều kênh khác nhau. Gobysend.com đồng thời cho phép bạn gửi thông báo tới hệ thống riêng của bạn hoặc các hệ thống bên ngoài thông qua việc tích hợp ứng dụng hoặc webhooks.

 4. Những tin nhắn tương tác này sẽ mang tới nhiều tương tác tiếp theo của khách hàng trên hệ thống của bạn và quá trình sẽ lặp lại một cách hiệu quả và hoàn toàn tự động!

Không gian làm việc (Workspace)

Trong một Tài khoản tại Gobysend, bạn có thể tạo ra một hoặc nhiều Không gian làm việc (Workspace). Mỗi Không gian làm việc chứa một tập hợp Liên hệ, Phân khúc, Chiến dịch và Quy trình tự động hoá khác nhau. Dữ liệu và các cài đặt của mỗi Không gian làm việc cũng tách biệt nhau.

Các ví dụ về cách phân chia Không gian làm việc mà bạn có thể tham khảo:

 • Các việc kinh doanh khác nhau

 • Các dòng sản phẩm khác nhau

 • Đối tượng liên hệ riêng biệt (Người mua, nhà cung cấp, ...)

 • Các phòng ban khác nhau (Nhân sự, Marketing,...)

 • Các thử nghiệm, dự án kiểm chứng giả thuyết

Liên hệ (Contacts)

Liên hệ hay khách hàng là trung tâm của mọi thứ trong hệ thống Gobysend. Một Liên hệ (Subscriber) là một đối tượng đại diện cho một khách hàng của bạn. Tuy nhiên có thể sử dụng khái niệm Liên hệ đại diện cho một thực thể cần tương tác trong hệ thống của doanh nghiệp bạn. (Ví dụ: Một tài khoản, một phòng ban, một thỏa thuận, v.v.).

Tất cả các dữ liệu liên quan tới một đối tượng Liên hệ được gọi chung là Thông tin liên hệ (Profile). Thông tin của liên hệ có thể bao gồm Thuộc tính, Phân khúc, Thiết bị, Tin nhắn nháp, Tin nhắn đã gửi, Lịch sử hoạt động và Hành trình (Journeys).

Thông tin liên quan của một Liên hệ được sử dụng để gửi các tin nhắn nhắm đối tượng và cá nhân hóa thông qua một trong hai hình thức được cung cấp bởi Gobysend: Chiến dịch (Campaigns) và Kịch bản tự động (Workflows).

Tìm hiểu thêm về Liên hệ và cách quản lý tập Liên hệ tại đây: Bắt đầu: Quản lý liên hệ

Phân khúc (Segments)

Một phân khúc là một nhóm các Liên hệ trong Gobysend. Chúng được sử dụng để gửi các Chiến dịch, Tạo các Kịch bản tự động, định nghĩa các điều kiện để thực thi một hành động và nhiều mục đích khác. Để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thiết lập hệ thống, chúng tôi định nghĩa trước một số Phân khúc phổ biến ngay khi một Danh sách liên hệ mới được tạo ra. Các phân khúc đực tạo sẵn như: "Khách hàng trả tiền", "Khách hàng lâu không đăng nhập", "Khách hàng đã hủy đăng ký", v.v.

Các phân khúc được định nghĩa bởi một tên định danh và danh sách các điều kiện để tự động khớp (match) liên hệ dựa trên thuộc tính/hành động phát sinh. Hay nói cách khác, danh sách liên hệ được gán vào/loại ra khỏi các phân khúc dựa trên dữ liệu (data-driven) của liên hệ.

Tìm hiểu thêm về Phân khúc khách hàng ở đây: Bắt đầu: Phân khúc

Gắn thẻ (Tag)

Mỗi một danh sách liên hệ có thể có nhiều thẻ (tag) để có thể gắn cho các khách hàng. Thẻ có thể được hiểu là một loại Phân khúc được gán cố định không theo điều kiện. Bạn có thể chủ động gắn hoặc xóa thẻ khỏi một hoặc nhiều liên hệ. Đồng thời có thể sử dụng các kịch bản tự động hóa để gán thẻ.

Tìm hiểu thêm về Gắn thẻ cho khách hàng ở đây: Bắt đầu: Quản lý thẻ

Chiến dịch (Campaigns) và Kịch bản tự động hóa (Workflows)

Chiến dịch và Kịch bản tự động hóa được sử dụng để gửi thông điệp (Email, SMS, Push Notifications, Zalo Messages) tới các Liên hệ trong tài khoản của bạn. Bạn đồng thời có thể sử dụng để gửi thông báo tới Slack, tới các hệ thống bên ngoài thông qua API/Webhooks hoặc cập nhật thuộc tính của liên hệ có sẵn.

Chiến dịch giúp bạn gửi một hoặc nhiều thông điệp đồng loạt tới một danh sách liên hệ được chỉ định. Các thông điệp có thể được đưa vào một hàng đợi để gửi tới liên hệ tại một thời điểm nhất định (lập lịch gửi chiến dịch).

Chiến dịch phù hợp để gửi các Bản tin (newsletters) hoặc các thông báo (announcements) tới một danh sách khách hàng. Các ví dụ cụ thể:

 • Gửi các bản tin định kỳ ngày/hàng tuần/tháng tới khách hàng của doanh nghiệp

 • Lập lịch gửi thông báo tới người đăng ký tham gia sự kiện

 • Thông báo thay đổi (thời gian/địa điểm/thể thức/...) của sự kiện

 • ...

Kịch bản tự động (Workflows) cho phép bạn thực hiện một hoặc nhiều hành động theo thứ tự của một kịch bản dựng sẵn. Các hành động có thể bao gồm Gửi thông điệp, Cập nhật thuộc tính, Gắn thẻ, Gọi API (webhooks).

Các khách hàng/liên hệ sẽ được tham gia vào một kịch bản ngay khi họ thỏa mãn điều kiện thực thi (trigger conditions). Bạn có thể cài đặt cho một kịch bản bắt đầu khi một Sự kiện được thực thi (event is performed), Điều kiện được thỏa mãn, hoặc Một ngày nhất định theo thuộc tính của liên hệ (ví dụ vào ngày sinh nhật).

Kịch bản tự động phù hợp để gửi các thông điệp cá nhân hóa tới từng liên hệ ngay khi họ thỏa mãn điều kiện để tham gia vào kịch bản. Các ví dụ ứng dụng:

 • Gửi email lấy lại mật khẩu khi nhận được sự kiện Quên mật khẩu.

 • Gửi hóa đơn mua hàng khi nhận được sự kiện Đã thanh toán.

 • Gửi một chuỗi các email/tin nhắn sau khi khách hàng đăng ký vào hệ thống.

 • Lôi kéo khách hàng gắn kết/tương tác với hệ thống theo một kịch bản.

 • Nhắc nhở khách hàng về giỏ hàng bị bỏ quên.

 • ...

Cách thức tích hợp (Integration)

Đọc tới đây, bạn đã nắm được các khái niệm cơ bản trong hệ thống Gobysend.com, bước tiếp theo bạn cần một kế hoạch tích hợp Gobysend.com với hệ thống của bạn. Trong bản kế hoạch này bạn sẽ cần xác định các dữ liệu sẽ được gửi tới Gobysend; cũng như liệu bạn cần nhận những dữ liệu gì từ Gobysend. Chúng tôi có các API để bạn xây dựng các công cụ tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Last updated