Hướng dẫn thay đổi thông tin thanh toán

Tùy vào điều kiện hay nhu cầu mà bạn có thể thay đổi thông tin thanh toán bằng các bước sau:

Bước 1: Mở trang thông tin thanh toán

Tại trang chủ, bạn nhấn vào Ảnh đại diện trên thanh menu dọc rồi nhấn chọn mục Tài khoản.

Tiếp theo, trên trang Chi tiết Tài khoản, bạn nhấn chọn tab Thông tin thanh toán.

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin thanh toán

Tại trang thông tin thanh toán, bạn có thể thực hiện thay đổi các thông tin như:

  • Gói dịch vụ

  • Địa chỉ thanh toán

Thay đổi gói dịch vụ

Để thay đổi gói dịch vụ đang sử dụng, bạn nhấn vào nút Thay đổi gói dịch vụ để dẫn đến trang Nâng cấp, bạn thực hiện các bước tương tự như khi thực hiện Nâng cấp gói.

Lưu ý: Bạn không thể đăng ký lại gói dịch vụ mà bạn đang sử dụng mà chỉ có thể đăng ký một gói dịch vụ khác

Ví dụ: Bạn có thể thay đổi từ gói Standard sang gói Enterprise hoặc ngược lại, từ gói Enterprise sang gói Standard

Hoặc bạn có thể hủy gói dịch vụ đang sử dụng bằng cách nhấn nút Hủy gói dịch vụ ở bên phải.

Lưu ý: Khi hủy gói, tài khoản của bạn sẽ bị giới hạn tất cả các tính năng, bạn chỉ có thể sử dụng nếu đăng ký lại gói dịch vụ mới

Thay đổi địa chỉ thanh toán

Nhấn nút chỉnh sửa ở góc trên bên phải mục Địa chỉ thanh toán nếu bạn muốn thay đổi một thông tin nào đó trong phần này, có thể tên người liên hệ, địa chỉ, số điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Khi bạn thay đổi địa chỉ email, các thông tin liên quan đến hóa đơn sẽ được gửi về địa chỉ email mới.

Last updated