Lời nhắc cấp quyền

Trước khi gửi một chiến dịch email marketing, bạn cần chắc chắn rằng tất cả người nhận trong danh sách liên hệ đều đã cho phép bạn gửi email tiếp thị đến họ. Điều này không chỉ là về việc giữ uy tín và thể hiện sự tôn trọng khách hàng, mà đó còn là quy định bắt buộc mà bạn phải tuân thủ.

Sau khi đã nhận được sự cho phép của người nhận, trong email gửi đến họ, hãy nhắc lại lý do vì sao họ nhận được email này. Để họ biết rằng bạn gửi thư vì đã nhận được sự cho phép từ họ, và bạn biết rằng họ đang quan tâm đến dịch vụ, sản phẩm của bạn, nên bạn muốn được đưa đến họ nhưng thông tin hữu ích mà họ cần về sản phẩm, dịch vụ đó. Từ đó, tăng thiện cảm cho người nhận và kích thích họ tương tác nhiều hơn.

Ví dụ bạn có thể ghi rằng "Quý khách nhận được email này vì đã đăng ký nhận thông tin cập nhật về các sản phẩm của chúng tôi"

Last updated