Tích hợp Sapo Web

Sapo là phần mềm quản lý bán hàng online/ bán hàng đa kênh phổ biến, hỗ trợ cả bán hàng qua Facebook, Instagram, Sàn Thương mại điện tử và cửa hàng, website đăng ký tài khoản https://www.sapo.vn/

Gobysend cung cấp giải pháp tích hợp và đồng bộ dữ liệu từ Sapo Web về hệ thống để có thể khai thác và tận dụng được tập khách hàng, xây dựng các quy trình chăm sóc sau bán hiệu quả nhất. Với các ứng dụng khác của Sapo như Sapo Pos, Sapo Omni channel, hãy liên hệ CSKH của Gobysend để trao đổi thêm về khả năng tích hợp.

Bước 1: Thực hiện kết nối Sapo và Gobysend

1. Đăng nhập vào tài khoản trên Gobysend, ở trang chủ, nhấn chọn mục Tích hợp trên thanh menu trái.

2. Nhấn nút Tích hợp ở góc trên bên phải.

3. Kéo đến mục Sapo và nhấn nút Kết nối

4. Tại phần cửa sổ đồng bộ, bạn điền URL của cửa hàng trên Sapo của bạn

  • Địa chỉ truy cập là link cửa hàng của bạn trên Sapo

5. Nhấn nút Kết nối

6. Đăng nhập vào cửa hàng Sapo của bạn (nếu chưa đăng nhập)

7. Nhấn xác nhận cấp quyền cho Gobysend truy cập lấy dữ liệu từ Sapo và đợi hệ thống đồng bộ

Bước 2. Cài đặt các trường thông tin khách hàng

Thực hiện chọn các trường thông tin khách hàng cần lấy từ Sapo và khớp với các trường thông tin khách hàng trên Gobysend.

Nếu muốn tạo thêm các trường thông tin mới mà trên Gobysend chưa có, bạn cũng có thể tạo thêm bằng cách nhấn nút Thêm trường mới

Sau khi khớp các trường thông tin, nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước tiếp theo.

Tại phần tiếp theo, bạn có thể gắn thẻ cho các khách hàng, ví dụ, nên gắn thẻ Sapo để phân biệt với các khách hàng đến từ các nguồn khác.

Bước 3. Hoàn tất đồng bộ dữ liệu

Nhấn nút Đồng bộ để hoàn thành việc tích hợp và đồng bộ dữ liệu.

Last updated