Thủ tục đăng ký SMS Brandname

SMS BRANDNAME LÀ GÌ

SMS Brandname là gì

SMS Brandname là một dịch vụ gửi tin nhắn hàng loạt cho phép các doanh nghiệp gửi tin nhắn tiếp thị và chăm sóc khách hàng đến nhiều thuê bao di động. Tên thương hiệu sẽ hiển thị ở mục người gửi thay vì số điện thoại cụ thể. Việc sử dụng chính tên của mình làm đại diện để gửi tin, các doanh nghiệp sẽ tạo sự chuyên nghiệp, độ tin cậy và thiện cảm tốt hơn cho khách hàng khi nhận được tin nhắn.

Với tỉ lệ 100% người dùng mở tin nhắn khi nhận được và 70% trong số đó giữ lại tin nhắn, SMS thương hiệu là hình thức marketing khá phổ biến hiện nay và được ứng dụng trong hầu như mọi lĩnh vực.

Các dịch vụ SMS Brandname:

Hiện tại, Gobysend đang triển khai hai gói dịch vụ SMS Brandname, bao gồm:

 • Dịch vụ SMS Brandname Quảng cáo: là dịch vụ sử dụng tin nhắn hiển thị thương hiệu làm kênh truyền thông đến các thuê bao di động về các hoạt động xúc tiến kinh doanh của doanh nghiệp/tổ chức.

 • Dịch vụ SMS Brandname Chăm sóc khách hàng: là dịch vụ được cung cấp cho các Doanh nghiệp có nhu cầu thông tin nội bộ hay thông tin tới khách hàng bằng hình thức gửi tin nhắn hiển thị thương hiệu trực tiếp tới các thuê bao di động qua mạng viễn thông.

 • Dịch vụ SMS Brandname Quảng cáo và SMS Brandname Chăm sóc khách hàng: là dịch vụ cung cấp cho các Doanh nghiệp có cả hai nhu cầu trên.

Thủ tục đăng ký dịch vụ SMS Brandname

Thủ tục đăng ký dịch vụ SMS Brandname Quảng cáo

1. Bản khai cấp tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/08/2020 của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

2. Công văn đăng ký brandname theo Mẫu số 02.

3. Giấy Ủy quyền khai báo tên định danh theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/08/2020 của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

4. Công văn xác nhận gửi tin nhắn quảng cáo theo Mẫu số 04.

Thủ tục đăng ký dịch vụ SMS Brandname Chăm sóc khách hàng

 1. Quy định về hồ sơ Chăm sóc khách hàng theo Mẫu số 01.

 2. Công văn đăng ký Brandname theo Mẫu số 02.

 3. Giấy uỷ quyền khai báo Brandname theo Mẫu số 03.

Thủ tục đăng ký dịch vụ SMS Brandname Quảng cáo và Chăm sóc khách hàng

 1. Bản khai cấp tên định danh theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/08/2020 của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

 2. Công văn xác nhận gửi tin nhắn quảng cáo theo Mẫu số 02.

 3. Công văn đăng ký Brandname khai báo nội dung Chăm sóc khách hàng hoặc thông tin nội bộ theo Mẫu số 03.

 4. Công văn đăng ký Brandname khai báo nội dung Quảng cáo theo Mẫu số 04.

 5. Giấy Ủy quyền khai báo tên định danh theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/08/2020 của Chính phủ quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

 6. Tài liệu mô tả sản phẩm dịch vụ theo Mẫu số 06.

Last updated