Báo cáo Chiến dịch

Báo cáo chiến dịch thể hiện các số liệu thống kê lượt tương tác của người nhận đối với chiến dịch của bạn

Mở báo cáo chiến dịch

Sau khi gửi chiến dịch, bạn có thể xem báo cáo bằng cách nhấn vào nút Xem báo cáo ở bên phải chiến dịch trong bảng danh sách chiến dịch.

Ở trang báo cáo chiến dịch, bạn có thể xem các số liệu thống kê của chiến dịch bằng cách nhấn chọn các tab Tổng quan, Người nhận, Đường dẫn, Email gốc trên thanh menu ở phần đầu của trang.

Trang Báo cáo tổng quan

1.Ở phần đầu của trang báo cáo tin nhắn, bạn sẽ xem được các con số và biểu đồ thống kế lượt tương tác với chiến dịch của bạn, bao gồm: Tổng lượt mở, Tổng lượt nhấn link, Tổng lượng email hỏng (bounced email), Tổng lượt hủy đăng ký và Tổng số email không hợp lệ.

2. Ở phần tiếp theo, các số liệu về Lượt mở, Lượt bấm, Lượt hủy đăng ký ở trên sẽ được thể hiện trực quan bằng biểu đồ theo thời gian.

Ví dụ: Theo biểu đồ ở trên, vào ngày 31/05/2021, có 21 lượt mở, 3 lượt bấm và 2 lượt trả lại (bounced email)

3. Phần tiếp theo là biểu đồ cùng các số liệu thống kê và phân tích khác

Các số liệu bao gồm:

  • Tổng số lượt gửi thành công: Thể hiện số email đã được gửi thành công đến người nhận và chiếm bao nhiêu % trên tổng số email được gửi đi

  • Tổng lượt mở: Là tổng sổ lần mở email bởi tổng số người nhận (một người có thể mở nhiều lần cũng được tính vào tổng số lượt mở này)

  • Tổng lượt bấm: Là tổng số lần người nhận nhấn vào đường link gắn trong email (một đường link có thể được nhấn nhiều lần và cũng được tính vào tổng lượt bấm này)

  • Lượt bấm trung bình trên lượt mở: thể hiện cứ một lượt mở thì sẽ có bao nhiêu lượt bấm

  • Báo cáo lạm dụng: Là số người nhận báo cáo email của bạn là không phù hợp và đưa vào spam

4. Tiếp theo là bảng thống kê các đường link được truy cập nhiều nhất và bảng thống kê người nhận có lượt mở và lượt bấm cao nhất.

Trang Báo cáo Người nhận

Tại trang Báo cáo người nhận, bạn sẽ xem được danh sách tất cả những khách hàng đã nhận được email của bạn cũng như biết được họ có mở/ bấm email hay không và đã mở/ bấm bao nhiêu lần.

Ngoài ra, khi nhấn vào địa chỉ email của từng người, bạn sẽ thấy được lịch sử tương tác của người đó với email của bạn.

Trang Báo cáo Đường dẫn

Trang báo cáo đường dẫn là danh sách các đường link được gắn trong email của bạn và số liệu thống kê lượt bấm vào đường link đó.

  • Lượt bấm là tổng số lần đường link đó được nhấp vào, sẽ có người nhấn vào đường link nhiều lần và vẫn được tính vào tổng lượt bấm này.

  • Lượt bấm khác nhau là tổng số lượt nhấn link bởi những người nhận khác nhau (sẽ có người nhấn vào đường link nhiều lần và chỉ được tính là một lần bấm đối với số liệu này)

Trang Email gốc

Bạn có thể xem được nội dung email đã gửi đi khi nhấn mở trang Email gốc.

Xuất báo cáo chiến dịch

Bạn cũng có thể lựa chọn tải báo chiến dịch về để thuận tiện cho việc theo dõi offline bàng cách nhấn vào nút Tải PDF hoặc nút Xuất CSV ở phía bên trên bảng báo cáo.

Last updated