Cách tạo và gửi Chiến dịch email thử nghiệm A/B

Chiến dịch thử nghiệm A/B (A/B testing) là một phương thức để xác định xem phiên bản nào của Chiến dịch sẽ hiệu quả hơn trong việc thu hút lượt mở email và lượt bấm vào link.

Khi bạn làm thử nghiệm A/B, bạn sẽ tạo ra 2 phiên bản của Chiến dịch rồi gửi chúng tới một phần nhỏ của tập người nhận. Một nửa của tập thử nghiệm sẽ nhận được phiên bản A, một nửa còn lại nhận được phiên bản B. Kết quả số lượng lượt mở và lượt bấm vào link của 2 phiên bản sẽ quyết định phiên bản nào chiến thắng. Phiên bản chiến thắng sẽ được gửi đến toàn bộ số người nhận còn lại.

Để bắt đầu tạo Chiến dịch thử nghiệm A/B, bạn hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào menu Chiến dịch

  2. Chọn Tạo chiến dịch

  3. Chọn vào thẻ Thử nghiệm A/B ngay phía trên của trang

1. Các kiểu thử nghiệm A/B

Bạn hãy chọn vào nút Thay đổi của phần Thử nghiệm A/B, bạn sẽ thấy 3 lựa chọn để thử nghiệm A/B:

3 loại thử nghiệm A/B đó là:

Tiêu đề

Với loại thử nghiệm này, hai phiên bản của Chiến dịch sẽ giống nhau chỉ trừ Tiêu đề email. Bạn có thể dùng kiểu này để thử xem một tiêu đề ngắn gọn hay một tiêu đề dài cung cấp nhiều thông tin sẽ thu hút người đọc email hơn. Bạn cũng có thể dùng loại thử nghiệm này để:

  • Đặt hai chủ đề hoàn toàn khác nhau làm Tiêu đề email, xem chủ đề nào nhiều người quan tâm hơn

  • Xem chính sách giảm giá nào thu hút sự chú ý hơn: "Miễn phí vận chuyển" hay "Giảm giá 15%"

Tên người gửi

Tên người gửi là một yếu tố quan trọng vì một số người sẽ chỉ mở email nếu họ nhận ra người gửi là ai. Với loại thử nghiệm này, bạn có thể sử dụng 2 Tên người gửi và địa chỉ email gửi khác nhau cho 2 phiên bản.

Cách áp dụng tốt nhất nên tuỳ vào mỗi quan hệ giữa bạn và người nhận. Bạn nên đánh giá xem người nhận sẽ nhận ra tên riêng của bạn, hay tên công ty, hay tên sản phẩm của bạn dễ dàng hơn.

Nội dung email

Loại thử nghiệm này cho phép bạn kiểm tra từng phần của thiết kế email, từ Tiêu đề các mục, độ dài email, hình ảnh, nút kêu gọi hành động. Bạn còn có thể thử nghiệm 2 kiểu thiết kế hoàn toàn khác nhau, xem kiểu nào dành được nhiều sự quan tâm hơn.

2. Chọn kích thước tập thử nghiệm A/B

Bạn hãy dùng thanh trượt để thay đổi kích thước tập người nhận thử nghiệm A/B. Thông thường đây là một tập nhỏ, chiếm khoảng 20- 30% tổng số người nhận.

Những người nhận thử nghiệm A/B sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên, và một nửa nhận được phiên bản A, một nửa nhận được phiên bản B.

Sau khi thử nghiệm kết thúc, các liên hệ ngoài tập thử nghiệm sẽ nhận được phiên bản chiến thắng.

3. Cài đặt thử nghiệm

Cách xác định phiên bản chiến thắng

Bạn hãy chọn cách xác định ra phiên bản chiến thắng trong thử nghiệm A/B. Có thể dựa theo Tỷ lệ mở - tỷ lệ người nhận mở email hoặc theo Tổng số lượt bấm vào link trong email.

Bạn không thể thay đổi tiêu chí xác định phiên bản chiến thắng sau khi Chiến dịch đã bắt đầu. Nhưng bạn có thể theo dõi các thông số cho cả Tỷ lệ mở Tổng số lượt bấm khi Chiến dịch đang diễn ra.

Thời gian thử nghiệm

Sau đó bạn hãy chọn thời gian chạy thử nghiệm A/B này, có thể là một vài giờ cho tới một vài ngày.

4. Viết tiêu đề và người gửi

Sau khi bạn đã lựa chọn loại thử nghiệm và cài đặt xong, bạn sẽ hoàn thành các phần còn lại giống như một Chiến dịch thông thường.

Tham khảo cách Viết tiêu đề và người gửi trong Chiến dịch thông thường tại đây.

5. Người nhận

Cách thức chọn người nhận cho Chiến dịch thử nghiệm A/B hoàn toàn giống cách lựa chọn Người nhận trong Chiến dịch thông thường. Bạn có thể tham khảo cách lựa chọn người nhận trong Chiến dịch thông thường tại đây.

Lưu ý, nếu một liên hệ được thêm vào danh sách người nhận sau khi thử nghiệm A/B bắt đầu sẽ không nhận được Chiến dịch này.

6. Cài đặt theo dõi

Bạn hãy lựa chọn phần Cài đặt và theo dõi tương tự như cách lựa chọn Cài đặt theo dõi trong Chiến dịch thông thường.

Sau khi Chiến dịch bắt đầu, bạn có thể xem báo cáo cho cả 2 phiên bản của Chiến dịch từ trang Báo cáo Chiến dịch.

Last updated