Cách tạo và gửi chiến dịch Zalo ZNS hàng loạt

Gửi thông báo chăm sóc khách hàng tới các số điện thoại đang sử dụng Zalo.

Bước 1: Tích hợp Zalo ZNS

 1. Đăng nhập vào tài khoản Gobysend.

 2. Ở thanh menu bên trái tích chọn Tích hợp.

3. Ở màn Tích hợp, nhấn nút Thêm kết nối.

4. Sau khi nhấn nút Thêm kết nối sẽ dẫn đến màn Tích hợp / Tạo mới, kéo đến mục Zalo và nhấn nút Kết nối .

5. Hiển thị form cấp phép cho Gobysend từ Zalo, tích chọn đồng ý cho phép ứng dụng quản lý Gobysend sau đó nhấn nút Cho phép.

6. Hiển thị màn đồng bộ Zalo ZNS .

 • Nếu bạn muốn đồng bộ danh sách người theo dõi thì nhấn tích chọn đồng bộ danh sách người theo dõi. Sau đó sẽ hiển thị trường gắn thẻ và nút Lưu như ở dưới ảnh.

Bạn có thể click vào trường thẻ để lựa chọn thẻ hoặc tạo một thẻ mới để gắn thẻ cho người theo dõi sau đó nhấn nút Lưu để đồng bộ người theo dõi từ Zalo về. Hoặc bạn có thể không cần chọn thẻ và chỉ cần nhấn nút lưu để đồng bộ.

 • Nếu bạn không muốn đồng bộ danh sách người theo dõi thì không tích chọn đồng bộ danh sách người theo dõi.

Bước 2: Tạo và gửi chiến dịch Zalo ZNS hàng loạt

 1. Ở thanh menu bên trái, tích chọn Chiến dịch.

Ở màn Chiến dịch chọn Danh sách chiến dịch.

2. Sau đó nhấn nút Tạo chiến dịch .

3. Ở màn Tạo chiến dịch, tích chọn Zalo.

 • Nhập tên chiến dịch bạn cần tạo sao đó nhấn nút Bắt đầu .

4. Khi chiến dịch Zalo ZNS được tạo, ở phần Người Nhận .

 • Nếu bạn muốn gửi tới tất cả người đăng ký trong danh sách thì không cần làm gì nữa.

 • Nếu bạn muốn chỉnh sửa danh sách người nhận thì nhấn nút Chỉnh sửa.

Sau đó đặt điều kiện người nhận theo Phân khúc/ Thẻ bạn muốn rồi nhấn nút Lưu còn không muốn thay đổi thì nhấn nút Hủy.

5. Ở phần Người gửi, nhấn nút Chỉnh sửa sau đó kích vào trường Chọn OA để hiển thị các OA . Khi đấy sẽ hiển thị ra tất cả các Zalo OA mà bạn đã tích hợp và bạn chỉ cần chọn OA mà bạn muốn gửi chiến dịch này.

Khi bạn đã chọn OA xong bạn nhấn nút Lưu để lưu lại Zalo OA mà bạn vừa chọn.

6. Ở phần Nội Dung sẽ có ba kiểu nội dung cho bạn lựa chọn.

 • Gửi tin nhắn ZNS tới số điện thoại sử dụng Zalo : là sẽ gửi tới tất cả khách hàng có số điện thoại trong danh sách khách hàng của bạn kể cả họ chưa từng tương tác, nhắn tin hay quan tâm Zalo OA của bạn.

Tích chọn gửi tin nhắn ZNS tới số điện thoại sử dụng Zalo sẽ hiển thị trường Chọn Template, bạn kích vào sẽ hiển thị tất cả template mà bạn đã đăng ký ở trong workspace bạn đang dùng và bạn chỉ cần chọn một template mà bạn muốn gửi

Sau khi bạn đã Chọn Template sẽ hiển thị ra các trường tham số và preview ảnh mẫu của template đó. Và bạn hãy nhập giá trị tham số mà bạn muốn gửi trong template mà bạn đã chọn sau đó nhấn lưu để lưu lại

Nhấn nút lưu xong sẽ hiển thị preview , tên Zalo OA và tên Template mà bạn vừa chọn.Bạn có thể nhấn nút Chỉnh sửa nếu chưa ứng ý và nhấn nút gửi thử.

 • Gửi tin nhắn Follower nếu khách hàng đã theo dõi OA : sẽ được xác định qua lần gửi ZNS tới số điện thoại sử dụng Zalo mà bạn đã gửi lần đầu tiên qua Chiến Dịch hay Workflow. Sau lần đầu đấy sẽ xác định được những khách hàng nào đã theo dõi OA của bạn và chỉ gửi tới những khách hàng đó khi bạn chọn gửi tin nhắn Follower. Còn những khách hàng không theo dõi sẽ không nhận được tin nhắn Follower mà bạn đã gửi

Tích chọn gửi tin nhắn Follower nếu khách hàng đã theo dõi OA sẽ hiển thị phần nội dung tin nhắn và ảnh đính kém. Bạn nhập nội dung tin nhắn mà bạn muốn gửi tới khách hàng đã theo dõi và kích vào trường ảnh đính kèm khi bạn muốn gửi ảnh kèm theo hoặc không kích chọn ảnh. Sau đó bạn nhấn nút Lưu để lưu lại nội dung bạn vừa nhập

Sau khi lưu sẽ hiển thị preview nội dung bạn vừa nhập để bạn xem lại, bạn có thể chỉnh sửa lại khi nhấn nút Chỉnh sửa nếu chưa ứng ý và nhấn nút gửi thử

 • Gửi tin nhắn SMS nếu không gửi được tin nhắn ZNS: trong trường hợp bạn gửi tin nhắn ZNS tới số điện thoại sử dụng Zalo mà không gửi được thì khi bạn tích chọn gửi tin nhắn SMS sẽ căn cứ vào những trường hợp không gửi được tin nhắn ZNS tới số điện thoại sử dụng Zalo sẽ gửi qua SMS Brandname để gửi SMS đến những số điện thoại đấy.

Tích chọn Gửi tin nhắn SMS nếu không gửi được tin nhắn ZNS trong trường hợp bạn chưa thiết lập kênh SMS Brandname thì sẽ hiển thị nút Thiết lập kênh SMS brandname, bạn nhấn vào sẽ dẫn đến trang thiết lập Brandname để cho bạn thiết lập.

Trường hợp bạn đã thiết lập SMS brandname rồi thì sẽ hiển thi SMS Brandname mà bạn đã đăng ký.

Bạn có thể cài đặt thời gian chờ gửi tin nhắn SMS đợi trong bao lâu khi tin nhắn Zalo không gửi được. Sau đó kích chọn Template, hiển thị tất cả các template SMS mà bạn đã đăng ký. Bạn chọn một template mà bạn định gửi có thể chỉnh sửa lại nội dung tin nhắn SMS và nhấn nút Lưu để lưu lại.

Sau khi lưu sẽ hiển thi preview nội dung tin nhắn bạn đã lưu, tên SMS Brandname, SMS Template tên là gì và bạn có thể chỉnh sửa lại khi nhấn nút chỉnh sửa.

7. Bạn lướt lên đầu trang để lựa chọn.

 • Nếu bạn muốn để dưới dạng nháp thì nhấn nút Lưu và thoát thì campaign sẽ để dưới dạng nháp.

 • Bạn muốn lên lịch để gửi thì nhấn nút Lên lịch để cài đặt thời gian bạn muốn gửi.

 • Bạn muốn gửi ngay lúc này thì nhấn nút Gửi ngay

Last updated