Tích hợp Getfly

Getfly là phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng toàn diện, chuyên nghiệp cho SMEs Việt, giúp tối ưu việc chăm sóc khách hàng, hỗ trợ quản lý tương tác giữa các phòng ban Marketing – Sales ...

Gobysend cung cấp giải pháp tích hợp và đồng bộ dữ liệu từ Getfly về hệ thống để có thể khai thác và tận dụng được tập khách hàng, xây dựng các quy trình chăm sóc sau bán hiệu quả nhất.

Bước 1. Tạo thông tin tích hợp trên Getfly

  1. Đăng nhập vào tài khoản Getfly

  2. Ở thanh menu bên trái , nhấn chọn Cài đặt -> Tích hợp

3. Trong trang Cài đặt, nhấn chọn mục Tích hợp phần mềm khác ở vị trí thứ 5 từ trên xuống trong phần Tích hợp

4. Ở phần Tích hợp phần mềm khác , nhấn chọn phần mềm Getfly

5. Sau khi nhấn chọn phần mềm Getfly , bạn nhấn nút tạo mới để tạo API KEY

Bước 2. Thực hiện kết nối Getfly và Gobysend

  1. Đăng nhập vào tài khoản Gobysend

  2. Nhấn chọn mục Tích hợp ở thanh menu bên trái

3. Nhấn nút Thêm tích hợp ở góc trên bên phải.

4. Kéo đến mục Getfly và nhấn nút Kết nối

5. Tại Form đồng bộ , bạn thực hiện điền các thông tin từ KiotViet

  • API URL là link cửa hàng của bạn trên Getfly

  • API Key là API Key trên KiotViet

6. Nhấn nút Kết nối

Bước 3. Cài đặt các trường thông tin khách hàng

Thực hiện chọn các trường thông tin khách hàng cần lấy từ Getfly và khớp với các trường thông tin khách hàng trên Gobysend.

Nếu muốn tạo thêm các trường thông tin mới mà trên Gobysend chưa có, bạn cũng có thể tạo thêm bằng cách nhấn vào field Gobysend muốn khớp với trường bên Getfly rồi nhấn tạo trường mới. Sau đó nhập tên và kiểu định dạng của trường mới

Sau đó copy link Webhook URL của Gobysend sang bên Getflly để kết nối Webhook

Sau khi khớp các trường thông tin, nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước tiếp theo.

Tại phần tiếp theo, bạn có thể gắn thẻ cho các khách hàng hoặc tạo thẻ mới bằng cách nhập tên thẻ cần gắn và nhấn enter, ví dụ, nên gắn thẻ KiotViet để phân biệt với các khách hàng đến từ các nguồn khác.

Bước 4. Hoàn tất đồng bộ dữ liệu

Nhấn nút Đồng bộ để hoàn thành việc tích hợp và đồng bộ dữ liệu.

Sau khi đồng bộ xong bạn có thể nhấn nút xem danh sách liên hệ để xem danh sách vừa được đồng bộ về.

Last updated