Comment on page

Tin nhắn tự động

Tin nhắn tự động cho phép bạn gửi tin nhắn một cách tự động đến những khách hàng đã truy cập địa chỉ trang web của mình trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp tạo ra nhiều cuộc trò chuyện hơn.
Bước 1: Trong trang chủ của Gobysend, ở phần menu bên trái, bạn hãy nhấp vào Team Box > Tin nhắn tự động.
Bạn sẽ thấy các tin nhắn tự động mà bạn đã cài đặt trong hệ thống của mình.
Bước 2: Nhấn vào nút Tạo tin nhắn tự động. Màn hình sẽ hiển thị bảng thông tin chi tiết về tin nhắn tự động mà bạn cần phải nhập.
Dưới đây là những thông tin bắt buộc để tạo tin nhắn tự động:
Thông tin
Mô tả
Tiêu đề
Tên tin nhắn tự động
Nội dung
Thông điệp được gửi trong một tin nhắn
Người gửi
Chi tiết người gửi
URL
URL mà các tin nhắn hoạt động
Thời lượng truy cập
Thời gian chờ cho đến khi tin nhắn được hiển thị
Kích hoạt tin nhắn tự động
Cho biết liệu tin nhắn tự động có được bật hay không
Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, nhấn Tạo để tạo tin nhắn tự động mới.