Tin nhắn tự động

Tin nhắn tự động cho phép bạn gửi tin nhắn một cách tự động đến những khách hàng đã truy cập địa chỉ trang web của mình trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp tạo ra nhiều cuộc trò chuyện hơn.

Bước 1: Trong trang chủ của Gobysend, ở phần menu bên trái, bạn hãy nhấp vào Team Box > Tin nhắn tự động.

Bạn sẽ thấy các tin nhắn tự động mà bạn đã cài đặt trong hệ thống của mình.

Bước 2: Nhấn vào nút Tạo tin nhắn tự động. Màn hình sẽ hiển thị bảng thông tin chi tiết về tin nhắn tự động mà bạn cần phải nhập.

Dưới đây là những thông tin bắt buộc để tạo tin nhắn tự động:

Thông tin

Mô tả

Tiêu đề

Tên tin nhắn tự động

Nội dung

Thông điệp được gửi trong một tin nhắn

Người gửi

Chi tiết người gửi

URL

URL mà các tin nhắn hoạt động

Thời lượng truy cập

Thời gian chờ cho đến khi tin nhắn được hiển thị

Kích hoạt tin nhắn tự động

Cho biết liệu tin nhắn tự động có được bật hay không

Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, nhấn Tạo để tạo tin nhắn tự động mới.

Last updated