Tích hợp các kênh Chat

Khi bạn kết nối một trang web, một Fanpage hay một Zalo OA với Gobysend, nó sẽ được gọi là một kênh chat.

Trong Trang tổng quan, bạn có thể xem tất cả các cuộc hội thoại từ tất cả các kênh của mình và trả lời trong tab "Cuộc trò chuyện". Đăng nhập vào trang chủ của Gobysend.

Ở tab Team Box, chọn Cài đặt > Kênh chat để theo dõi các kênh chat đã tích hợp vào tài khoản của mình.

Để tích hợp kênh chat mới, chọn Thêm kênh chat

Chọn một kênh chat bạn muốn tích hợp.

Tích hợp kênh Messenger

Bước 1: Chọn kênh

Ở phần chọn kênh chat, kích chọn Messenger.

Bước 2: Tạo kênh chat

Kết nối với Facebook Page của bạn.

Lựa chọn Facebook Page bạn quản lý và cấp quyền truy cập cho Gobysend.

Bước 3: Thêm nhân viên

Lựa chọn nhân viên mà bạn muốn chỉ định phụ trách kênh này.

Sau khi thêm nhân viên, chọn Thêm các nhà cung cấp.

Bước 4: Kênh chat của bạn đã hoàn thiện

Nhấn Bắt đầu ngay để sử dụng kênh chat này.

Tích hợp kênh Zalo OA

Bước 1: Chọn kênh

Ở phần chọn kênh chat, kích chọn Zalo.

Bước 2: Tạo kênh chat

Kết nối với Zalo OA của bạn.

Cấp quyền truy cập cho Gobysend và đồng ý cho phép ứng dụng quản lý OA.

Nhấn Tạo kênh chat.

Bước 3: Thêm nhân viên

Lựa chọn nhân viên mà bạn muốn chỉ định phụ trách kênh này.

Sau khi thêm nhân viên, chọn Thêm các nhà cung cấp.

Bước 4: Kênh chat của bạn đã hoàn thiện

Nhấn Bắt đầu ngay để sử dụng kênh chat này.

Tích hợp kênh Website

Bước 1: Chọn kênh

Ở phần chọn kênh chat, kích chọn Website.

Bước 2: Tạo kênh chat

Điền đầy đủ thông tin cho kênh website của bạn

Sau khi điền xong thông tin, nhấn Tạo kênh chat.

Bước 3: Thêm nhân viên

Lựa chọn nhân viên mà bạn muốn chỉ định phụ trách kênh này.

Bước 4: Kênh chat của bạn đã hoàn thiện

Sao chép mã được hiển thị trên màn hình và dán vào trang web của bạn. Lần tới khi khách hàng bắt đầu cuộc trò chuyện trực tiếp, cuộc trò chuyện sẽ tự động xuất hiện trong kênh chat của bạn.

Nhấn Bắt đầu ngay để sử dụng kênh chat này.

Last updated