Phân biệt các loại tin của Zalo OA (ZNS Template, ZNS Follower và tin Broadcast)

Hiện tại hệ thống Gobysend hỗ trợ gửi 2 loại tin trong hệ thống là ZNS Template và ZNS Follower; ngoài ra, mỗi Zalo OA có trang quản lý riêng (oa.zalo.me) để giúp chủ tài khoản Zalo OA có thể gửi tin

3 loại tin ZNS Template, ZNS Follower và OA Broadcast đều là các tin gửi đi từ 1 Zalo OA nhưng chúng có đặc điểm và chi phí khác nhau.

ZNS Template

ZNS Follower

OA Broadcast

Định

nghĩa

ZNS Template là tin mất phí, chuyên để chăm sóc khách hàng, cần đăng ký template (mẫu tin) trước khi gửi

ZNS Follower là tin mất phí, chỉ gửi được cho người đã theo dõi OA, có thể chăm sóc khách hàng hoặc quảng cáo, không cần đăng ký mẫu tin

OA Broadcast là tin miễn phí, chỉ gửi được cho người đã theo dõi OA, chuyên để gửi quảng cáo và thông báo

Đối tượng tiệp cận

Số điện thoại có sử dụng Zalo và có mối quan hệ với doanh nghiệp

Zalo ID của người theo dõi Zalo OA doanh nghiệp

Zalo ID của người theo dõi Zalo OA Doanh nghiệp

Tần suất gửi tin

Không giới hạn

Không giới hạn

Tối đa 40 nội dung/ tháng và 4 nội dung/ người nhận/ tháng

Nội dung

Có thể cá nhân hoá;

Chỉ gửi nội dung Chăm sóc KH

Có thể cá nhân hoá; Có thể gửi nội dung Quảng cáo

Không thể cá nhân hoá; Có thể gửi nội dung Quảng cáo

Chi phí

Trung bình 300đ/ tin

50đ/ tin

Miễn phí

Last updated