Cách mời người dùng vào tài khoản

Bạn có thể mời số người dùng không giới hạn vào tài khoản của mình

Để có thể mời một người dùng vào tài khoản đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Đăng nhập, nhấp vào phần Hồ sơ và tài khoản (hoặc Ảnh đại diện tài khoản) ở góc dưới bên trái màn hình

 2. Trong các menu của phần Hồ sơ và tài khoản, chọn menu Tài khoản

 3. Sau khi mở menu Tài khoản, chọn thẻ "Người dùng"

 4. Nhấp vào nút "Mời một người dùng" rồi nhập địa chỉ email của người cần mời

 5. Chọn vai trò của người cần mời

  1. Quản trị tài khoản: Người dùng có đủ các quyền

  2. Quản lý tài khoản: Có đủ các quyền ngoại trừ quản lý thanh toán, quản lý người dùng, quản lý không gian làm việc và xuất danh sách liên hệ

  3. Người xem: Chỉ có thể xem các báo cáo

  4. Người đóng góp: Có thể xem danh sách liên hệ/phân khúc, có thể tạo/sửa chiến dịch, các mẫu email nhưng không thể gửi chiến dịch và tạo quy trình tự động

 6. Chọn Không gian làm việc cần mời người dùng

 7. Bấm Lưu

Last updated