Báo cáo trong phần Chat

Có thể xem báo cáo về các cuộc trò chuyện đã xảy ra theo thời gian trong phần Báo cáo. Nhấp vào phần Báo cáo, một cửa sổ bên phải màn hình sẽ mở ra với phần Tổng quan về các Báo cáo. Báo cáo được thể hiện dưới dạng biểu đồ hình cột với trục hoành hiển thị thời gian (ngày) và trục tung hiển thị số lượng/thời gian trung bình.

Báo cáo có thể được tạo trong các khoảng thời gian khác nhau. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn khoảng thời gian trong danh sách thả xuống như hình dưới đây. Khoảng thời gian mặc định là 7 ngày trước

Các cuộc trò chuyện

Nhấp vào tab Các cuộc trò chuyện trong Báo cáo. Biểu đồ sẽ hiển thị cuộc trò chuyện đã diễn ra vào những ngày đã chọn. Khi trỏ chuột vào một biểu đồ cụ thể trong ngày, bạn có thể tìm hiểu chi tiết số lượng các cuộc trò chuyện đã xảy ra vào ngày đó.

Ví dụ: Trong 7 ngày từ ngày 19-26/02 có tổng cộng 16 cuộc trò chuyện, trong đó ngày 25 có 12 cuộc trò chuyện

Tin nhắn nhận được

Nhấp vào tab Tin nhắn nhận được trong Báo cáo. Biểu đồ sẽ hiển thị số lượng tin nhắn đã nhận được vào những ngày đã chọn. Khi trỏ chuột vào một biểu đồ cụ thể trong ngày, bạn có thể xem được chi tiết về số lượng tin nhắn đã nhận được vào ngày đó.

Ví dụ: Trong 7 ngày từ ngày 19-26/02 hệ thống ghi nhận có 94 tin nhắn nhận được, trong đó ngày 23 nhận được 30 tin.

Tin nhắn gửi đi

Nhấp vào tab Tin nhắn gửi đi trong Báo cáo. Biểu đồ sẽ hiển thị số lượng tin đã gửi đi vào những ngày đã chọn. Khi trỏ chuột vào một biểu đồ cụ thể trong ngày, bạn có thể xem chi tiết về số lượng tin đã gửi đi trong ngày đó

Ví dụ: Trong 7 ngày từ ngày 19-26/02 hệ thống ghi nhận có 1010 tin nhắn đã được gửi đi , trong đó, ngày 24 có 411 tin đã gửi.

Thời gian phản hồi đầu tiên

Nhấp vào tab Thời gian phản hồi đầu tiên trong Báo cáo. Biểu đồ sẽ hiển thị số giờ trung bình được thực hiện để đưa ra phản hồi đầu tiên cho cuộc trò chuyện với khách hàng. Khi trỏ chuột đến một biểu đồ cụ thể trong ngày, bạn có thể tìm ra số giờ trung bình được thực hiện cho phản hồi đầu tiên cho ngày cụ thể đó.

Ví dụ: Trung bình thời gian phản hồi đầu tiên trong 7 ngày từ 19-26/02 là 0,01 Hr, riêng ngày 21 có thời gian phản hồi đầu tiên là 0,03

Thời gian giải quyết

Nhấp vào tab Thời gian giải quyết trong Báo cáo. Biểu đồ sẽ hiển thị số giờ trung bình được thực hiện để giải quyết một cuộc trò chuyện cụ thể với khách hàng. Khi trỏ chuột vào một biểu đồ cụ thể trong ngày, bạn có thể tìm ra số giờ trung bình được thực hiện để giải quyết các cuộc trò chuyện cho ngày cụ thể đó.

Ví dụ : Thời gian trung bình để giải quyết 1 cuộc trò chuyện trong 7 ngày qua là 2,07Hr , trong đó ngày 20 là 15,4 Hr

Số lượng giải quyết

Bấm vào tab Số lượng giải quyết trong Báo cáo. Biểu đồ sẽ hiển thị số lượng cuộc hội thoại được giải quyết vào những ngày đã chọn. Khi trỏ chuột vào một biểu đồ cụ thể trong ngày, bạn có thể tìm thấy chi tiết về số lượng cuộc trò chuyện được giải quyết vào ngày đó.

Tải xuống báo cáo của nhân viên

Có thể xem chi tiết về hiệu suất của nhân viên bằng cách nhấp vào nút Tải xuống báo cáo của nhân viên ở phía trên cùng bên phải của trang.

Báo cáo này sẽ được tải xuống với các thông tin như hình dưới đây.

CSAT

Tất cả các cuộc khảo sát Sự hài lòng của khách hàng đã được thu thập từ khách hàng trong thời gian kết thúc cuộc trò chuyện có thể được xem tại đây.

Nhấp vào phần Báo cáo trên Màn hình chính của Bảng điều khiển Team box. Tiếp theo, nhấp vào CSAT. Màn hình sẽ hiển thị chi tiết các bản Khảo sát khách hàng.

Báo cáo CSAT hiển thị tổng số phản hồi, điểm hài lòng, tỉ lệ phản hồi trong một khoảng thời gian chọn trước. Đồng thời, thể hiện mức độ hài lòng của mỗi khách hàng với nhân viên được phân công cuộc trò chuyện đó bằng thanh xếp hạng icon và đánh giá.

Nhân viên hỗ trợ

Bạn cũng có thể lọc và tải xuống các báo cáo chi tiết hoạt động của từng nhân viên. Chọn Nhân viên và khoảng thời gian cần xuất báo cáo sau đó nhấp vào từng tap thì sẽ hiển thị biểu đồ báo cáo hoạt động tương ứng

Để tải xuống báo cáo, nhấn nút Tải xuống báo cáo của nhân viên ở góc bên phải phía trên màn hình.

Nhãn

Nhãn giúp phân loại các cuộc hội thoại và ưu tiên chúng. Bạn có thể gán nhãn cho một cuộc hội thoại từ phần Cài đặt hoặc từ bảng phụ.

Bạn có thể lọc và tải xuống báo cáo theo nhãn. Nhấp vào các báo cáo trong thanh bên và chọn Nhãn.

Inbox

Team

Bạn cũng có thể lọc và tải xuống báo cáo theo nhóm. Nhấp vào các báo cáo trong thanh bên và chọn Team

Last updated