Tổng quan về kịch bản tự động

Kịch bản tự động (Workflow) trong Gobysend là một dạng kịch bản Nếu - Thì, tức là "Nếu điều kiện kích hoạt kịch bản xảy ra" "thì hệ thống Gobysend sẽ thực hiện các hành động trong kịch bản, theo thứ t

Bước đầu tiên để bắt đầu một Kịch bản tự động là vào phần Menu bên trái, nhấp vào "Tự động hoá"

Sau đó, bạn hãy nhấp vào nút "Thêm kịch bản" ở góc trên bên phải màn hình.

Sau khi hoàn thành bước trên, bạn sẽ bắt đầu với việc thiết lập kịch bản. Bước đầu tiên bạn cần xác định cách thức mà kịch bản sẽ bắt đầu kích hoạt (Trigger Type). Hãy chuyển sang trang tiếp theo để tìm hiểu thêm nhé.

Last updated