Hướng dẫn tạo file TXT /CSV và một số lưu ý đối với file dữ liệu

Nếu bạn không có sẵn file txt, bạn có thể thực hiện chuyển đổi từ file excel thông thường thành file txt theo các bước rất đơn giản.

Trước khi tạo file, bạn cần biết một số lưu ý về file dữ liệu để quá trình nhập liên hệ được hoàn thành.

👉 Xem Lưu ý đối với file dữ liệu

CÁC BƯỚC TẠO FILE TXT

Bước 1

Mở file excel của bạn và nhấn File -> Save as, rồi chọn thư mục để lưu file

Bước 2

Bạn chọn Save as typeUnicode text, *.txt rồi nhấn Save để lưu file.

CÁC BƯỚC TẠO FILE CSV

Tạo file CSV từ Excel

Bước 1

Bạn mở file Excel đã có dữ liệu của bạn.

⚠️ Bạn lưu ý là đối với file excel có nội dung tiếng Việt, khi bạn chuyển đổi thành csv sẽ xảy ra trường hợp văn bản tiếng Việt bị lỗi (bạn đọc thêm tại đây). Vì vậy, trong trường hợp file excel của bạn có nội dung tiếng Việt, bạn nên áp dụng một trong các phương án dưới đây để đảm bảo nội dung nhập lên được chính xác:

Bước 2:

Bạn nhấn File -> Save as và chọn Save as type là dạng CSV (Comma Delimited) rồi nhấn Save để lưu file

Tạo file CSV từ Google Spreasheet

Bước 1

Mở file Google Spreadsheet có chứa dữ liệu của bạn và nhấn File -> Download

Bước 2

Bạn chọn định dạng file là Comma-seperated values (csv) để tải file về

LƯU Ý ĐỐI VỚI FILE DỮ LIỆU

Lưu ý 01 - Về nội dung trong file

⚠️ Danh sách liên hệ được nhập chỉ bao gồm các nội dung liên quan được chia thành các cột (đối với file excel) hoặc được ngăn cách nhau bởi dấu tab (đối với file txt) hoặc được ngăn cách bởi dấu "," hoặc dấu ";" (đối với file csv), như dưới đây:

File excel

File txt

File csv

⚠️ Đối với những file không được trình bày như trên, thì khi bạn thực hiện chuyển đổi thành file txt hoặc csv và nhập file lên, phần mềm sẽ không nhận diện được những nội dung đó, dẫn đến quá trình nhập liên hệ không được hoàn thành, ví dụ như sau:

Như file excel trên, phần logo và tiêu đề bảng chính là nội dung không phù hợp, và ví dụ khi bạn chuyển đổi thành file txt, nội dung sẽ được hiển thị như thế này:

Và khi bạn nhập file txt này lên, phần mềm sẽ không thể nhận diện được nội dung mà bạn muốn nhập và dẫn đến việc nhập liên hệ không thể hoàn thành.

Thay vào đó, đối với trường hợp này, bạn có thể sử dụng cách sao chép dữ liệu, bạn chỉ cần bôi đen nội dung muốn nhập trong file excel và sao chép đến bảng nhập dữ liệu là được.

Lưu ý 02 - Nội dung tiếng Việt trong file CSV

Khi bạn thực hiện chuyển đổi từ file excel sang file csv, trong trường hợp file excel của bạn có sử dụng văn bản tiếng Việt, thì khi chuyển đổi sang file csv, phần văn bản tiếng Việt có thể sẽ bị lỗi, và khi nhập lên phần mềm, nội dung của bạn cũng sẽ không được chính xác.

Ví dụ như file csv dưới đây

Và khi nhập lên phần mềm, nội dung sẽ không được chính xác:

Vì vậy, nếu bạn lưu dữ liệu trong một file excel, bạn có thể chọn một trong hai phương án tốt nhất, đó là:

Last updated