Báo cáo và Thống kê

Tương tự như Báo cáo chiến dịch, nhưng thay vì chỉ là số liệu về một chiến dịch riêng lẻ, báo cáo và thống kê của kịch bản tự động là số liệu tổng hợp của nhiều chiến dịch (email, tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo) trong cả một quá trình chạy kịch bản tự động.

Để xem được báo cáo này, bạn thực hiện theo các bước sau đây:

Sau khi workflow đã được xuất bản, trên trang Quy trình tự động hóa, bạn đi đến một kịch bản tự động mà bạn muốn xem báo cáo, và nhấn vào nút Xem báo cáo ở phía bên phải của danh sách.

Ở trang báo cáo Workflow, bạn có thể xem các số liệu thống kê tổng hợp hoặc xem các số liệu báo cáo của từng chiến dịch (email, tin nhắn) trong kịch bản bằng cách nhấn chọn các tab Tổng quan, Tin nhắn, Đường dẫn, trên thanh menu ở phần đầu của trang.

Trang báo cáo Tổng quan

Ở trang báo cáo Tổng quan, bạn sẽ nhìn được các số liệu thống kê về khách hàng theo trạng thái của họ trong kịch bản tự động này.

  • Đã bắt đầu: Là khách hàng đã thỏa mãn điều kiện để được tham gia vào workflow của bạn

  • Đang trong tiến trình: Khách hàng là đối tượng của một chiến dịch đang được thực hiện trong kịch bản của bạn

  • Đã kết thúc: Là khách hàng đã trải qua toàn bộ hành trình mà bạn setup cho họ trong kịch bản tự động.

Tiếp theo là bảng danh sách khách hàng tham gia workflow của bạn và thống kê về lịch sử tương tác của họ đối với các chiến dịch trong kịch bản này, bao gồm:

  • Số lượng email/tin nhắn đã được gửi cho họ

  • Tổng số lượt mở email/tin nhắn của họ

  • Tổng số lượt nhấn link trong email/tin nhắn gửi cho họ

Bạn cũng có thể tìm kiếm người tham gia hoặc lọc xem người tham gia theo trạng thái của họ ở ô Lọc và tìm kiếm ở góc trên bên phải của bảng danh sách.

Trang báo cáo Tin nhắn

Ở phần đầu của trang báo cáo tin nhắn, bạn sẽ xem được các con số và biểu đồ thống kế lượt tương tác với tất cả các chiến dịch email/tin nhắn của workflow, bao gồm: Tổng lượt mở, Tổng lượt nhấn link, Tổng lượng email hỏng (bounced email), Tổng lượt hủy đăng ký.

Phần thứ hai của trang báo cáo là thống kê lượt tương tác của khách hàng với từng chiến dịch email/tin nhắn cụ thể trong workflow, bao gồm: Tổng số người nhận, Tổng lượt mở, Tổng lượt nhấn link, Tổng lượng email hỏng (bounced email), Tổng lượt hủy đăng ký.

Trang báo cáo về đường dẫn

Trang báo cáo về đường dẫn liệt kê cho bạn tất cả các đường link được gắn trong chiến dịch email/tin nhắn và các con số thống kê lượt nhấn của mỗi đường link đó.

Last updated