Tích hợp Haravan

Haravan là một nền tảng thương mại điện tử, cung cấp cho các doanh nghiệp và cửa hàng giải pháp bán hàng toàn diện: từ cửa hàng đến online, từ website đến facebook, diễn đàn, sàn thương mại điện tử.

Gobysend cung cấp giải pháp tích hợp và đồng bộ dữ liệu từ Haravan về hệ thống để có thể khai thác và tận dụng được tập khách hàng, xây dựng các quy trình chăm sóc sau bán hiệu quả nhất.

Bước 1. Tạo mã tích hợp trên Haravan

1. Đăng nhập vào tài khoản Haravan.

2. Trên trang chủ, nhấn chọn mục Ứng dụng trên thanh công cụ ở bên trái.

3. Ở trang Ứng dụng, nhấn nút Ứng dụng riêng ở góc trên bên phải.

4. Ở trang Ứng dụng riêng, nhấn nút Tạo ứng dụng riêng mới ở góc trên bên phải.

5. Ở trang Tạo ứng dụng mới, đặt tên cho ứng dụng mới để tiện theo dõi sau này.

6. Thực hiện cài đặt các quyền của ứng dụng, bao gồm các quyền cần cài đặt sau:

Nội dung

Quyền

Sản phẩm, biến thể và nhóm sản phẩm

Chỉ đọc

Chỉnh sửa đơn hàng

Chỉ đọc

Chi tiết khách hàng và nhóm khách hàng

Chỉ đọc

Giá vận chuyển, quốc gia và tỉnh thành

Chỉ đọc

7. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt thêm các quyền khác nếu cần thiết.

8. Sau khi cài đặt xong các quyền, nhấn nút Tạo ứng dụng cá nhân ở góc dưới bên phải.

9. Tại cửa sổ xác nhận, nhấn nút Tạo ứng dụng cá nhân để tạo mã tích hợp.

10. Sau khi tạo thành công ứng dụng, bạn sẽ thấy một mã token được tạo.

Bước 2. Thực hiện kết nối Haravan và Gobysend

1. Đăng nhập vào tài khoản trên Gobysend, ở trang chủ, nhấn chọn mục Tích hợp trên thanh menu trái.

2. Nhấn nút Tích hợp ở góc trên bên phải.

3. Kéo đến mục Haravan và nhấn nút Kết nối

4. Tại đây, bạn hãy sao chép mã token vừa tạo trên Haravan vào ô Nhập mã token

5. Nhấn nút Kết nối để thực hiện kết nối Haravan và Gobysend

Vậy là đã kết nối thành công.

Bước 3. Thực hiện cài đặt tự động lấy dữ liệu đơn hàng từ Haravan

Mục đích để khi có đơn hàng mới được tạo, các sự kiện liên quan đến đơn hàng sẽ được lấy về Gobysend, từ đó bạn có thể xây dựng các quy trình chăm sóc khách hàng tự động kích hoạt theo các sự kiện này, ví dụ như Xác nhận đơn hàng, Thông báo đã giao hàng, Thông báo hoàn tất thanh toán,...Ví dụ một số sự kiện được lấy về bao gồm:

  • haravan_order_created: Đơn hàng được tạo

  • haravan_order_paid: Đơn hàng đã được thanh toán

  • haravan_order_cancelled: Đơn hàng đã hủy

1. Ở Trang chủ Haravan, nhấn chọn mục Cấu hình trên thanh menu bên trái

2. Trên trang Cấu hình, nhấn chọn mục Thông báo

3. Kéo xuống mục Webhooks và nhấn nút Tạo Webhook

4. Quay trở lại Gobysend, bạn sẽ thấy các URL ở cột Link webhook, hãy thực sao chép các link này vào phần tạo Webhook trên Haravan.

Bước 4. Cài đặt các trường thông tin khách hàng

Thực hiện chọn các trường thông tin khách hàng cần lấy từ Haravan và khớp với các trường thông tin khách hàng trên Gobysend.

Nếu muốn tạo thêm các trường thông tin mới mà trên Gobysend chưa có, bạn cũng có thể tạo thêm bằng cách nhấn nút Thêm trường Gobysend ở góc phải trên ở mục Khớp các trường

Sau khi khớp các trường thông tin, nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước tiếp theo

Tại phần tiếp theo, bạn có thể gắn thẻ cho các khách hàng, ví dụ, nên gắn thẻ Haravan để phân biệt với các khách hàng đến từ các nguồn khác.

Bước 5. Hoàn tất đồng bộ dữ liệu

Nhấn nút Đồng bộ để hoàn thành việc tích hợp và đồng bộ dữ liệu

Last updated