Tích hợp kênh nhắn tin SMS

Các kênh gửi SMS bao gồm: Twillio, dịch vụ SMS Brandname từ CMC Telecom, nhắn tin qua Hotline

Hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ các kênh gửi bao gồm: Twillio (dịch vụ gửi SMS bằng đầu số nước ngoài), dịch vụ SMS Brandname (tin nhắn thương hiệu trong nội địa Việt Nam), nhắn tin qua Hotline (số điện thoại di động cá nhân cài trên điện thoại Android).

Last updated