Gửi SMS với Twillio

Twillio (https://www.twilio.com/) là một trong các công cụ cho phép bạn gửi tin nhắn SMS đến các liên hệ ở Việt Nam và quốc tế của bạn một cách đơn giản và nhanh chóng.

Nếu bạn tích hợp tài khoản Twillio của bạn với Gobysend, bạn có thể gửi các tin nhắn Twillio SMS một cách tự động thông qua các Quy trình tự động hoá của Gobysend.

1. Bắt đầu với Twillio SMS

Để bắt đầu gửi tin nhắn Twillio SMS một cách tự động trong Gobysend, bạn cần như sau:

  • Tài khoản Twillio: Nếu bạn chưa có, hãy đăng ký tài khoản Twillio. Chúng tôi gơi ý bạn hãy bắt đầu bằng một tài khoản dùng thử miễn phí.

  • Một số điện thoại của Twillio, hoặc mã code, hoặc Alphanumeric ID (tên tài bằng chữ cái và số): Bạn không thể gửi SMS từ số điện thoại cá nhân của bạn, mà cần mua một đầu số nhắn tin từ Twillio. Bạn có thể mua số điện thoại từ trang Tài khoản trong Twillio. Tương tự như vậy, nếu bạn đang sống tại Anh, Mỹ, hoặc Canada, bạn có thể sử dụng mã code (gồm 5-6 ký tự) mà bạn có thể gửi và nhận tin nhắn SMS/ MMS. Mã code này bạn cần thuê, và Twillio có thể cho bạn thuê nó. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang thông tin của Twillio. Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng Tài khoản trả phí đi kèm gửi tin nhắn từ tên tài khoản dạng chữ cái và số. Lúc đó bạn sẽ sử dụng tên tài khoản này để gửi tin nhắn trong Gobysend thay vì gửi từ một số điện thoại.

  • Mã SID của tài khoản và mật khẩu đăng nhập (Auth token): Bạn có thể lấy các thông tin này từ Bảng điều khiển Twillio của bạn.

Ghi chú: Bạn có thể nhìn thấy một bộ SID và mật khẩu đăng nhập dạng thử nghiệm, nhưng để có thể gửi tin nhắn thật trong Gobysend, bạn cần lấy bộ SID và mật khẩu chính thức.

2. Cấu hình dữ liệu trong Gobysend

Để có thể gửi tin nhắn SMS tới điện thoại khách hàng của bạn, bạn cần cấu hình đúng dữ liệu khách hàng trong hệ thống, mà quan trọng nhất là lưu số điện thoại của các khách hàng. Các số điện thoại này nên được lưu dưới định dạng E.164. Nếu bạn không lưu theo định dạng này, khả năng tin nhắn của bạn được gửi đến người nhận sẽ thấp hơn, vì Gobysend sẽ tự động định dạng số điện thoại, nhưng việc định dạng này không phải lúc nào cũng thành công.

Định dạng E.164 là dạng gì?

Định dạng E.164 là định dạng số điện thoại theo chuẩn quốc tế cho tất cả số điện thoại. Nếu bạn lưu số điện thoại theo dạng này, khả năng tin nhắn đến được người nhận sẽ cao hơn rất nhiều. Định dạng E.164 gồm tối đa 15 ký tự, và thường được viết dưới dạng như sau:

[+][mã quốc gia][số điện thoại bao gồm cả mã vùng]

Dưới đây là một số ví dụ về định dạng E.164

Quốc gia

Số điện thoại địa phương

Số điện thoại E.164

Việt Nam

(024) 39462266

+842439462266

Mỹ

415 555 2671

+14155552671

Trung Quốc

021 6309 5246

+862163095246

3. Cài đặt kênh nhắn tin Twillio SMS

Từ trang chính của Gobysend, bạn chọn vào Menu Tích hợp, rồi chọn Thêm tích hợp

Sau đó trong mục SMS, bạn hãy chọn dịch vụ SMS Twillio.

Sau khi chọn dịch vụ Twillio, bạn hãy điền SID của tài khoản và mã xác thực (đã mô tả ở trên), rồi bấm Xác nhận.

4. Đồng bộ lại số điện thoại và dịch vụ nhắn tin

Sau khi bạn đã cài đặt Twillio SMS thành công, bạn sẽ thấy số điện thoại/ mã code/ tên tài khoản được đồng bộ hiển thị trong trang của bạn. Nếu bạn thêm hoặc thay đổi những thông tin này, bạn hãy đồng bộ lại trước khi tiến hành gửi SMS, bằng cách vào phần Đồng bộ ID người gửi như hình dưới đây và bấm nút Làm mới.

Last updated