Cách thêm khách hàng mới

Thông tin khách hàng được thêm vào danh sách theo một trong 03 cách sau:

Nếu người dùng đang sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng, quản lý khách hàng thì có thể được hỗ trợ tích hợp vào hệ thống Gobysend để tự động đồng bộ dữ liệu khách hàng.

Xem các hướng dẫn tích hợp tại đây.

1. Thêm một khách hàng

Bước 1. Mở Danh sách khách hàng

Ở trang Dashboard, bạn nhấn chọn mục Khách hàng để vào trang Danh sách khách hàng

Bước 2. Mở màn Thêm từng khách hàng

Ở trang danh sách khách hàng, bạn nhấn chọn nút Thêm khách hàng ở góc trên bên phải và chọn mục Thêm một khách hàng trong danh sách thả xuống.

Bước 3. Nhập thông tin liên hệ mới

Mặc định là sẽ có 3 trường thông tin (fields) cho mỗi liên hệ bao gồm: Email, Họ và tên, Số điện thoại, trong đó trường email phải được điền địa chỉ email hợp lệ (VD: abcnguyen@gmail.com).

Bạn có thể thêm các trường thông tin khác tùy thuộc nhu cầu và mục tiêu quản lý bằng cách nhấn nút Tạo trường mới và thực hiện nhập thông tin cho các trường. Sau khi nhập xong thông tin cho trường mới, bạn nhấn Lưu để trường mới được tạo

Khi tạo trường mới, phần định dạng nên phù hợp với tên và nội dung trường để thuận tiện cho việc tạo Phân khúc sau này. Ví dụ: Trường "Tuổi" bạn nên chọn định dạng là "Number" để có thể lọc được các thông tin chính xác hơn khi tạo Phân khúc có điều kiện về Tuổi.

Bước 4. Thực hiện gán thẻ (tags) cho liên hệ (tùy chọn)

Bạn sử dụng gán thẻ (tags) để thêm các thông tin dành riêng cho khách hàng đó. Gán thẻ (tags) cho liên hệ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin khách hàng và thuận tiện cho việc quản lý và tiếp cận khách hàng cũng như thực hiện các Chiến dịch sau này.

Bạn có thể gán thẻ cho liên hệ bằng cách chọn từ danh sách thẻ có sẵn hoặc tạo thẻ mới.

 • Chọn từ danh sách thẻ có sẵn:

Bạn nhấn vào ô Tạo thẻ mới hoặc chọn từ danh sách > Bạn chọn thẻ có trong danh sách thẻ, có thể chọn nhiều hơn một thẻ.

Hoặc bạn có thể tìm thẻ đã có sẵn bằng cách nhập tên thẻ vào ô Tạo thẻ mới hoặc chọn từ danh sách và sau đó nhấn chọn thẻ mong muốn.

 • Tạo thẻ mới

Bạn cũng có thể tạo một thẻ mới cho liên hệ bằng cách nhập tên thẻ muốn tạo vào ô Tạo thẻ mới hoặc chọn từ danh sách.

Bước 5. Chọn trạng thái của liên hệ

Có 4 loại trạng thái của liên hệ mà bạn có thể chọn:

 • Đã đăng ký (Subscribed): Đối với những liên hệ ở trạng thái Subscribed, bạn có thể gửi email marketing cho những khách hàng này.

 • Đã hủy đăng ký (Unsubscribed): Đối với những liên hệ ở trạng thái Unsubscribed, họ có thể nhận quảng cáo, bưu thiếp và email giao dịch như thông báo đơn đặt hàng, nhưng họ sẽ không thể nhận email marketing

 • Chưa đăng ký (Non-subscribed): Đối với những liên hệ ở trạng thái Non-subscribed, họ có thể nhận quảng cáo, bưu thiếp và email giao dịch, nhưng họ sẽ không thể nhận email tiếp thị.

 • Đã xóa (Cleaned): Đối với những liên hệ ở trạng thái Cleaned, họ sẽ không thể nhận được bất kỳ loại email tiếp thị nào

Bước 6. Lưu liên hệ

Sau khi điền xong các thông tin cho liên hệ, bạn nhấn nút Tiếp tục để lưu liên hệ

2. Thêm liên hệ bằng cách sao chép từ tệp

Một cách khác để thêm liên hệ là bạn có thể sao chép dữ liệu từ tệp (có thể là Google spreadsheet, Excel, ...) với điều kiện các trường thông tin trong tệp phải được ngăn cách nhau bằng dấu tab.

Trước khi bắt đầu, bạn cần biết một số lưu ý về file dữ liệu để quá trình nhập liên hệ được hoàn thành.

👉 Xem Lưu ý đối với file dữ liệu

Bước 1. Mở màn Nhập danh sách khách hàng

Ở trang danh sách khách hàng, bạn nhấn chọn nút Thêm khách hàng ở góc trên bên phải và chọn mục Nhập khách hàng từ tệp tin trong danh sách thả xuống.

Bước 2. Sao chép dữ liệu từ tệp

Bạn thực hiện sao chép dữ liệu từ tệp vào bảng nhập dữ liệu (có thể là từ Google Spreadsheet, Excel hoặc bất kỳ nguồn dữ liệu nào được phân tách bằng dấu tab.)

Bước 3. Khớp các trường thông tin (Match columns)

Sau khi đã tải được tệp dữ liệu mong muốn, bạn nhấn nút Tiếp tục để thực hiện khớp các cột trong tệp của bạn với các trường tương ứng trong danh sách liên hệ của bạn.

Các trường thông tin không cần thiết bạn có thể chọn Bỏ qua (khi đó các trường sẽ không xuất hiện trong chi tiết danh sách liên hệ của bạn) Bạn cũng có thể tạo trường mới bằng tùy chọn "Tạo trường mới".

Bước 4. Thực hiện gắn thẻ (tags) cho liên hệ (tùy chọn)

Sau khi đã thực hiện khớp thành công các trường thông tin, bạn nhấn Tiếp tục để chuyển đến phần Cài đặt nhập.

Công việc đầu tiên là gắn thẻ (cách thực hiện giống như bước 4 của Thêm từng liên hệ)

Bạn sử dụng gán thẻ (tags) để thêm các thông tin dành riêng cho khách hàng đó. Gán thẻ (tags) cho liên hệ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin khách hàng và thuận tiện cho việc quản lý và tiếp cận khách hàng cũng như thực hiện các Chiến dịch sau này.

Bạn có thể gán thẻ cho liên hệ bằng cách chọn từ danh sách thẻ có sẵn hoặc tạo thẻ mới.

 • Chọn từ danh sách thẻ có sẵn:

Bạn nhấn vào ô Tạo thẻ mới hoặc chọn từ danh sách > Bạn chọn thẻ có trong danh sách thẻ, có thể chọn nhiều hơn một thẻ.

Hoặc bạn có thể tìm thẻ đã có sẵn bằng cách nhập tên thẻ vào ô Tạo thẻ mới hoặc chọn từ danh sách và sau đó nhấn chọn thẻ mong muốn.

 • Tạo thẻ mới

Bạn cũng có thể tạo một thẻ mới cho liên hệ bằng cách nhập tên thẻ muốn tạo vào ô Tạo thẻ mới hoặc chọn từ danh sách.

Bước 5. Chọn trạng thái của liên hệ

Cách thực hiện giống như bước 5 của Thêm từng khách hàng

Có 4 loại trạng thái của liên hệ mà bạn có thể chọn:

 • Đã đăng ký (Subscribed): Đối với những liên hệ ở trạng thái Subscribed, bạn có thể gửi email marketing cho những khách hàng này.

 • Đã hủy đăng ký (Unsubscribed): Đối với những liên hệ ở trạng thái Unsubscribed, họ có thể nhận quảng cáo, bưu thiếp và email giao dịch như thông báo đơn đặt hàng, nhưng họ sẽ không thể nhận email marketing

 • Chưa đăng ký (Non-subscribed): Đối với những liên hệ ở trạng thái Non-subscribed, họ có thể nhận quảng cáo, bưu thiếp và email giao dịch, nhưng họ sẽ không thể nhận email tiếp thị.

 • Đã xóa (Cleaned): Đối với những liên hệ ở trạng thái Cleaned, họ sẽ không thể nhận được bất kỳ loại tiếp thị nào

Bước 6. Lưu liên hệ

Sau khi đã cài đặt tùy chỉnh cho liên hệ, bạn nhấn Hoàn thành nhập

Trên màn hình sẽ hiện thông báo đang nhập liên hệ của bạn.

Khi đã hoàn thành nhập liên hệ mới, trên màn hình sẽ hiện thông báo liên hệ của bạn đã được nhập thành công, và các liên hệ mới đã được thêm vào danh sách liên hệ của bạn.

3. Thêm liên hệ bằng cách nhập tệp dữ liệu

Bạn có thể thêm liên hệ bằng cách nhập file TXT , trong file là thông tin các liên hệ mà bạn muốn thêm vào danh sách liên hệ.

👉 Xem hướng dẫn tạo file txt

👉 Xem lưu ý đối với file dữ liệu

Bước 1. Mở màn Nhập khách hàng từ tệp tin

Ở trang danh sách khách hàng, bạn nhấn chọn nút Thêm khách hàng ở góc trên bên phải và chọn mục Nhập khách hàng từ tệp tin trong danh sách thả xuống.

Bước 2. Mở màn nhập tệp bằng dữ liệu bằng cách tích chọn ô Nhập từ tệp

Bước 3. Nhập tệp

Bạn thực hiện nhúng tệp dữ liệu theo hai cách:

 • Kéo thả tệp hoặc

 • Nhấn chọn tệp từ thiết bị

Bước 4. Khớp các trường thông tin (Match columns)

Sau khi đã tải được tệp dữ liệu mong muốn, bạn nhấn nút Tiếp tục để thực hiện khớp các cột trong tệp của bạn với các trường tương ứng trong danh sách liên hệ của bạn.

Các trường thông tin không cần thiết bạn có thể chọn Bỏ qua (khi đó các trường sẽ không xuất hiện trong chi tiết danh sách liên hệ của bạn) Bạn cũng có thể tạo trường mới bằng tùy chọn "Tạo trường mới".

Bước 5. Thực hiện gắn thẻ (tags) cho liên hệ (tùy chọn)

Sau khi đã thực hiện khớp thành công các trường thông tin, bạn nhấn Tiếp tục để chuyển đến phần Tùy chỉnh liên hệ.

Công việc đầu tiên là gắn thẻ (cách thực hiện giống như bước 4 của Thêm một khách hàng)

Bước 6. Chọn trạng thái của liên hệ

Cách thực hiện giống như bước 5 của Thêm một khách hàng

Bước 7. Hoàn thành nhập liên hệ

Sau khi đã cài đặt tùy chỉnh cho liên hệ, bạn nhấn Hoàn thành nhập

Trên màn hình sẽ hiện thông báo đang nhập liên hệ của bạn

Khi đã hoàn thành nhập liên hệ mới, trên màn hình sẽ hiện thông báo liên hệ của bạn đã được nhập thành công và các liên hệ mới đã được thêm vào danh sách liên hệ của bạn.

Tiếp tục quá trình nhập thông tin khách hàng

Quá trình nhập liên hệ bằng cách nhúng tệp dữ liệu hoặc sao chép từ tệp có thể bị ngắt quãng vì một lý do nào đó. Khi đó bạn có thể khôi phục lại quá trình nhập bằng cách sử dụng chức năng Tiếp tục nhập liên hệ.

Để mở màn nhập liên hệ bằng dữ liệu sao chép, bạn có thể chọn nhấn vào nút Thêm khách hàng và chọn Nhập khách hàng từ tệp tin.

Tiếp theo bạn tích chọn nút Tiếp tục nhập

Sau đó, bạn có thể nhấn nút Chỉnh sửa để tiếp tục thực hiện quá trình nhập liên hệ của mình.

Last updated