Quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm sẽ quản lý tất cả sản phẩm được bạn tạo ra từ Gobysend và những sản phẩm được bạn đồng bộ về từ các bên khác như Haravan, KiotViet, Sapo, Getfly,....

Đăng nhập vào tài khoản Gobysend, ở thanh menu bên trái kích chọn Đơn hàng & sản phẩm.

Màn Đơn hàng & Sản phẩm, kích chọn Danh sách sản phẩm sẽ hiển thị toàn bộ sản phẩm mà bạn đang có gồm : sản phẩm từ Gobysend và sản phẩm được đồng bộ về.

màn danh sách sản phẩm bạn sẽ thấy được tổng quan về sản phẩm bạn đang quản lý có số lượng mẫu mã , số lượng tồn kho, nguồn sản phẩm, danh mục sản phẩm và nhà cung cấp là gì ,...

  • Lọc sản phẩm theo điều kiện: Danh mục sản phẩm, Nhà cung cấp, Kho hàng, Tồn kho, Nguồn sản phẩm . Bạn hãy nhấn vào nút Lựa chọn điều kiện lọc và chon điều kiện bạn muốn

Muốn lọc điều kiện khác hoặc muốn danh sách trở về mặc định nhấn nút Xóa bộ lọc

  • Tìm kiếm sản phẩm thì chỉ cần nhập mã sản phẩm hoặc tên sản phẩm đó vào trường tìm kiếm

  • Xem chi tiết của từng sản phẩm thì bạn chỉ cần kích vào tên sản phẩm bạn muốn xem, thì sẽ mở ra trang chi tiết sản phẩm để bạn thấy toàn bộ dữ liệu sản phẩm mà bạn muốn.

  • Chức năng nhắc mua lại sản phẩm

Bạn có thêm chức năng nhắc mua lại sản phẩm sau bao nhiêu ngày sản phẩm đó được mua bằng cách:

Cách 1: Tích ở đầu sản phẩm bạn muốn nhắc mua lại sau đó sẽ hiển thị nút nhắc mua lại và nhấn nút Nhắc mua lại. Sau khi hiển thị form nhắc lịch mua lại sản phẩm, bạn hãy điền số lượng ngày/ tuần/ tháng mà bạn muốn nhắc lại sao đó nhấn nút Cập nhập. Khi bạn không muốn nhắc lịch mua lại sản phẩm đó nữa thì tích ở đầu sản phẩm, nhấn nút Nhắc mua lạinhấn Không áp dụng

Cách 2: Kích vào Không áp dụng, hiển thị form nhắc lịch mua lại sản phẩm, bạn hãy điền số lượng ngày/ tuần/ tháng mà bạn muốn nhắc lại sao đó nhấn nút Cập nhập. Khi bạn không muốn nhắc lịch mua lại sản phẩm đó nữa thì tích ở đầu sản phẩm, nhấn nút Nhắc mua lạinhấn Không áp dụng

=> Nhắc mua lại sản phẩm sau khi bạn đã chọn ngày nhắc mua lại, bạn sẽ vào Workflow và tạo workflow nhắc mua lại sản phẩm để gửi đến khách hàng đã từng mua sản phẩm đó

SẢN PHẨM TỪ GOBYSEND

Là sản phẩm được bạn tạo ra từ phần mềm Gobysend chứ không phải được đồng bộ về từ bên thứ ba. Sản phẩm từ gobysend sẽ có thêm những chức năng thêm, sửa, xóa sản phẩm

  1. Tạo mới sản phẩm từ Gobysend.

Nhấn nút tạo mới sản phẩm sẽ dẫn bạn đến màn tạo sản phẩm mới sau đó bạn bắt buộc phải nhập: Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Giá sản phẩm , số lượng tồn kho.Sau khi nhập xong dữ liệu nhấn nút Lưu để lưu sản phẩm

  • Mô tả sản phẩm : bạn hãy nhập mô tả chi tiết sản phẩm của bạn vào đây.

  • Ảnh sản phẩm : kích vào và chọn ảnh của sản phẩm nhấn open.

  • Danh mục sản phẩm : bạn có thể tạo danh mục sản phẩm mới hoặc chọn những danh mục sản phẩm bạn đã tạo trước đó hoặc được đồng bộ về.

  • Nhà cung cấp: bạn có thể tạo nhà cung cấp mới hoặc chọn những nhà cung cấp bạn đã tạo trước đó hoặc được đồng bộ về.

2. Chỉnh sửa sản phẩm

Kích tên sản phẩm có nguồn đơn hàng là Gobysend , sau đó chỉnh sửa lại dữ liệu sản phẩm theo ý muốn của bạn và nhấn nút lưu để lưu lại.

VD: Bạn muốn cập nhật lại tồn kho thì chỉ cần sửa lại số lượng tồn kho của sản phẩm sau đó nhấn lưu

3. Xóa sản phẩm

Chọn sản phẩm cần xóa, kéo xuống dưới cùng nhấn vào icon mũi tên chỉ xuống . Nhấn Xóa khi form xác nhận xóa sản phẩm hiển thị lên bạn chỉ cần nhấn xóa tiếp là xong

SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐỒNG BỘ VỀ

Là sản phẩm được đồng bộ về từ bên thứ ba và sẽ không những chức năng thêm, sửa, xóa sản phẩm giống như sản phẩm từ Gobysend

Last updated