Cài đặt theo dõi số lượt mở email trong Chiến dịch

Theo dõi số lượt mở email có thể giúp bạn biết được bao nhiêu người, và những ai đã xem email của bạn. Bạn có thể dựa trên dữ liệu mở email để có thể tạo phân khúc liên hệ, đặt mục tiêu gửi email và gửi các email follow-up cho họ.

Cách thức Theo dõi số lượt mở email hoạt động

Mỗi khi bạn gửi Chiến dịch email trong Gobysend, chúng tôi có nhúng vào cuối nội dung HTML của email một ảnh ẩn siêu nhỏ, không nhìn thấy được, chuyên dùng để theo dõi mở email. Ảnh này là duy nhất cho mỗi Chiến dịch của bạn. Khi có một người nhận mở email của bạn, ảnh ẩn này sẽ được download xuống, và nó được tính là 1 lần mở email trong báo cáo kết quả Chiến dịch. Các kiểu trả lời tự động hoặc mở quá nhanh khi thư vừa được gửi đến trong vòng 30s đầu tiền, thường không download ảnh ẩn này, nên sẽ không được tính là một lần mở email.

Cách theo dõi bằng ảnh ẩn trong email này là cách phổ biến để theo dõi số lượt mở email. Nhưng nó cũng có một số hạn chế nhất định. Vì nó là ảnh ẩn trong đoạn mã HTML nên nó sẽ không hoạt động với các Chiến dịch chỉ gồm ký tự thuần. Tương tự, nếu như người nhận cài đặt là không hiển thị ảnh đính kèm trong email, thì chúng tôi sẽ không thể theo dõi họ đã mở email hay chưa. Bạn nên hướng dẫn người nhận thêm bạn vào danh sách liên hệ của họ, và luôn hiển thị các ảnh đính kèm trong email từ bạn. Ngoài ra, nếu các nhà cung cấp dịch vụ email (ví dụ Gmail) có cơ chế sẽ lưu các file đính kèm vào bộ nhở đệm (cache) thì ảnh ẩn cũng được download ngay khi email chuyển đến cho nhà cung cấp email. Như vậy, có trường hợp người nhận chưa mở email nhưng trong báo cáo Chiến dịch, họ lại được đánh dấu là đã mở.

Cách xem số lượt mở email của Chiến dịch

Bạn có thể xem số lượt mở email của Chiến dịch từ Tất cả chiến dịch như hình dưới đây

Hoặc vào phần Báo cáo của chiến dịch:

Giải thích thuật ngữ:

 • Tỷ lệ mở: tỷ lệ những người đã mở email trên tổng số người nhận (số email đã gửi thành công)

 • Đã mở: số người đã mở email từ một lần trở lên

 • Tổng lượt mở: tổng số lượt email được mở bởi bất kỳ người nhận nào, bao gồm cả các lượt của cùng một người nhận

 • Lần mở cuối: thời gian gần đây nhất mà email được mở

Cài đặt theo dõi số lượt mở

Trong phần Cài đặt và theo dõi cuối mỗi Chiến dịch, bạn có thể lựa chọn Theo dõi hoặc không theo dõi số lượt mở.

 1. Chọn vào nút Thay đổi của phần Cài đặt và theo dõi

2. Chọn vào ô trống để Theo dõi hoặc không theo dõi số lượt mở.

3. Bấm Lưu

Như vậy là bạn đã có thể theo dõi số lượt mở email cho chiến dịch của bạn.

Các vấn đề thường gặp

 1. Tỷ lệ mở email có vẻ quá thấp

Dưới đây là một vài nguyên nhân phổ biến dẫn đến tỷ lệ mở email quá thấp

 • Không cài đặt theo dõi mở email: Nếu bạn không cài đặt theo dõi mở email, số lượt mở email sẽ không hiển thị

 • Chưa đủ thời gian để người nhận mở email: Chúng tôi khuyến nghị chờ khoảng vài giờ sau khi gửi chiến dịch, để người nhận có đủ thời gian mở email, và tỷ lệ mở sẽ chân thực hơn.

 • Ảnh dùng để theo dõi mở email bị chặn: một vài nhà cung cấp email của người nhận sẽ chặn ảnh dùng để theo dõi mở email của chúng tôi, vì lo ngại spam. Tuy nhiên nếu người nhận nhấp vào đường link trong email, thì chúng tôi sẽ tính đó là một lần mở email. Vì vậy bạn nên sử dụng đồng thời cả theo dõi mở email và theo dõi nhấp vào đường link trong email.

 • Chiến dịch văn bản thuần: trong một chiến dịch văn bản thuần, nội dung email chỉ có văn bản, không chứa hình ảnh các loại, nên ảnh dùng để theo dõi mở email sẽ không thể hoạt động được.

 • Gmail đã cắt bớt ảnh: trong trường hợp nội dung email quá nặng, Gmail có thể cắt bớt nội dung email, bao gồm cả ảnh dùng để theo dõi số lượt mở, và chỉ hiển thị nếu người dùng nhấp vào Xem toàn bộ nội dung. Để tránh vấn đề này, chúng tôi khuyên bạn nên giảm dung lượng ảnh trong chiến dịch, xuống dưới 102kB.

2. Tỷ lệ mở email có vẻ quá cao

 • Spam filter (bộ lọc thư rác) của nhà cung cấp email: môt số nhà cung cấp email (ví dụ Gmail) sẽ sử dụng spam filter để nhấp vào tất cả các đường link trước khi chuyển email đến hộp thư đến của người nhận, để đảm bảo không có nội dung nguy hại nào được chuyển đi. Chúng tôi không thể phân biệt đâu là lượt nhấp vào link của spam filters và đâu là của người nhận thật. Tuy chúng tôi đã áp dụng một số biện pháp loại trừ để giảm sai số do spam filters nhưng trong một số trường hợp, tỷ lệ mở sẽ cao hơn thực tế.

 • Người nhận đã chuyển tiếp email: Nếu người nhận chuyển tiếp email mà bạn gửi, rồi người được chuyển tiếp mở email, thì đó cũng được tính là một lần mở email.

Last updated