Tích hợp mẫu form từ Ladipage

Tài liệu đang cập nhật

1. Đăng nhập vào tài khoản trên Gobysend.

2. Nhấn chọn mục Không gian làm việc trên thanh menu dọc bên trái

3. Nhấn nút Thêm tích hợp ở góc trên bên phải ở trang Tích hợp

4. Tại mục Form API, nhấn nút Kết nối

5. Đặt tên cho Form này, VD "Ladipage"

6. Có thể gắn thẻ để các khách hàng đăng ký thông qua form Ladipage sẽ được gắn thẻ để phân biệt với khách hàng từ các nguồn khác. VD thẻ "Ladipage"

7. Nhấn nút Kết nối

Bước 2. Tạo cấu hình form trên Ladipage

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Ladipage

2. Nhấn chọn mục Tích hợp trên thanh menu dọc bên trái

3. Tại phần Cấu hình form, nhấn nút Tạo cấu hình Form

4. Tại cửa số Quản lý Cấu hình Form, thực hiện đặt tên cho cấu hình, VD "Gobysend"

5. Nhấn nút Chọn tài khoản liên kết mới, sau đó tại danh sách Tài khoản liên kết, chọn Tài khoản mặc định API và nhấn nút Sử dụng

6. Tại cửa sổ Cấu hình tài khoản liên kết, thực hiện đặt tên lưu trữ, VD "Gobysend"

7. Tại ô nhập API URL, bạn quay trở về phần tạo thông tin tích hợp trên Gobysend để sao chép địa chỉ API vừa được tạo và dán vào ô nhập API URL này

8. Ở mục API Content Type, lựa chọn Application/Json

9. Khớp các trường thông tin của form Ladipage với các trường thông tin trong danh sách khách hàng trên Gobysend

ô Nhập tên gửi API, bạn hãy sao chép các Key tương ứng trường thông tin đó từ danh sách khách hàng trên Gobysend trong phần tạo thông tin tích hợp trên Gobysend để dán vào.

VD: đối với trường thông tin "name" trên form Ladipage, bạn hãy sao chép Key tương ứng của trường Họ và tên trong danh sách khách hàng trên Gobysend

Ngoài các trường thông tin có sẵn như Email, Name, phone number, nếu trên form Ladipage của bạn có thêm các trường thông tin khác mà bạn muốn được tự động đồng bộ về Gobysend, bạn cũng có thể tạo thêm trường dữ liệu mới để thực hiện khớp.

VD: Trên form Ladipage của bạn có trường thông tin về Tên công ty

Đầu tiên, bạn cần biết Tên lấy dữ liệu của trường đó là gì, bằng cách mở phần form builder trên Ladipage và nhấn vào trường thông tin mà bạn muốn lấy tên

Tiếp theo, nhấn nút Thiết lập và trong ô cửa sổ hiện ra, bạn sẽ thấy ở mục Thiết kế, có phần thông tin về Tên dữ liệu, hãy sao chép tên này.

Sau đó quay trở lại phần Tạo cấu hình Form, nhấn nút Thêm trường dữ liệu, và dán Tên dữ liệu mà bạn vừa sao chép vào ô Nhập tên lấy dữ liệu Ladipage.

Tiếp theo, bạn lại thực hiện khớp với các trường thông tin ở trên Gobysend như hướng dẫn bên trên.

10. Sau khi thực hiện khớp các trường thông tin, bạn nhấn nút Cập nhật để hoàn thành tạo Cấu hình Form

Bước 3. Cài đặt nơi lưu dữ liệu lấy được từ form Ladipage

Sau khi nhấn Cập nhật xong, bạn sẽ thấy một thông báo hiện ra nhắc bạn thay đổi lại nơi lưu data lấy được từ form Ladipage.

1. Hãy mở lại form builder trên Ladipage. Nhấn vào mục các trường thông tin trong form và nhấn nút Lưu Data

2. Tại mục Cấu hình form, bạn thực hiện chọn cấu hình mà bạn vừa tạo ở bước 2, VD là cấu hình "Gobysend".

3. Nhấn nút Cập nhật để lưu thông tin vừa sửa đổi sau đó thực hiện Xuất bản lại form.

Vậy là bạn đã hoàn thành việc tích hợp để tự động lấy dữ liệu khách hàng đăng ký form Ladipage về hệ thống Gobysend.

Last updated