Gắn/ Gỡ thẻ cho khách hàng

Gắn thẻ cho khách hàng để dễ dàng quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng của bạn.

Có hai cách để thực hiện gắn thẻ/ gỡ thẻ cho khách hàng:‌

  • Gắn/ gỡ thẻ/ Tạo thẻ mới từ trang Danh sách khách hàng

  • Gắn/ gỡ thẻ/ Tạo thẻ mới từ trang Hồ sơ khách hàng

Cách 1. Thực hiện gắn/ gỡ thẻ từ trang Danh sách khách hàng

1. Gắn thẻ cho khách hàng

Trong danh sách khách hàng, bạn tích chọn khách hàng cần gắn thẻ > Nhấn vào ô Gắn thẻ màu xanh phía trên bên trái bảng danh sách > từ đây bạn có thể tạo thẻ mới hoặc gắn cho khách hàng thẻ đã tạo sẵn.‌

  • Để tạo thẻ mới: Bạn nhập tên vào ô Tạo thẻ mới hoặc chọn từ danh sách > Nhấn Enter hoặc nhấn chọn tên thẻ hiển thị trong danh sách thả xuống. Khi đó các khách hàng được chọn sẽ được gắn thẻ mới.

  • Chọn thẻ đã tạo sẵn: Bạn chọn thẻ trong danh sách thả xuống. Khi đó các khách hàng được chọn sẽ được gắn thẻ.

2. Gỡ thẻ cho liên hệ

‌Trong danh sách khách hàng, bạn tích chọn khách hàng cần gỡ thẻ > Nhấn vào ô Gỡ thẻ > Chọn thẻ trong danh sách thả xuống. Khi đó, khách hàng được gắn thẻ đã chọn sẽ được gỡ thẻ.‌

Cách 2. Thực hiện gắn/ gỡ thẻ cho từng khách hàng trong phần Hồ sơ khách hàng

‌Nếu muốn gắn/ gỡ thẻ cho từng khách hàng bạn có thể lựa chọn thực hiện theo các bước sau:‌

Đầu tiên, bạn mở danh sách khách hàng và nhấn vào tên một khách hàng cần gắn/ gỡ thẻ để hiện ra thanh thông tin tóm tắt của khách hàng, sau đó bạn nhấn vào nút Xem hồ sơ để đi đến trang Hồ sơ khách hàng.

1. Gắn thẻ cho liên hệ

‌Trong trang Hồ sơ khách hàng, bạn kéo xuống phần thông tin thẻ và thực hiện gắn thẻ bằng cách nhấn vào nút + Gắn thẻ > Thực hiện nhập tên thẻ mới hoặc chọn thẻ tạo sẵn từ danh sách thả xuống > Nhấn nút Lưu. Khi đó liên hệ sẽ được gắn thẻ.‌

2. Gỡ thẻ cho liên hệ

‌Bạn nhấn vào nút x ở mỗi thẻ trong phần Thẻ ở cột thông tin bên phải, khi đó thẻ sẽ được gỡ khỏi liên hệ.

Last updated