Hướng dẫn tạo nội dung email
Bạn có thể tạo nội dung email bằng cách kéo thả các thành phần dựng sẵn. Xin mời bạn xem video dưới đây để hiểu về cách tạo nội dung email:
Bạn cũng có thể lưu mẫu email của chiến dịch đã tạo để sử dụng cho các chiến dịch/ quy trình tự động sau.
Copy link