Hướng dẫn tạo nội dung email

Bạn có thể tạo nội dung email bằng cách kéo thả các thành phần dựng sẵn. Xin mời bạn xem video dưới đây để hiểu về cách tạo nội dung email:

Bạn cũng có thể lưu mẫu email của chiến dịch đã tạo để sử dụng cho các chiến dịch/ quy trình tự động sau.

Xem hướng dẫn tại đây.

Last updated