Quản lý nhân viên

Nhân viên hoặc nhóm nhân viên sẽ có thể xem và trả lời tin nhắn từ người dùng của bạn. Một nhân viên có thể là thành viên của nhiều nhóm nhân viên khác nhau.

Thêm một nhân viên mới

Đăng nhập vào trang chủ của Gobysend. Ở phần các chức năng chính, chọn Team Box > Cài đặt. Màn hình sẽ hiển thị chi tiết các nhân viên mà bạn đã thêm vào.

Chọn Thêm nhân viên để bắt đầu thêm một nhân viên mới.

Nhập các thông tin cần thiết của nhân viên. Đối với phần Loại nhân viên, bạn có thể chọn Nhân viên (có quyền truy cập kênh chat, báo cáo và cuộc hội thoại, gán các cuộc hội thoại cho các nhân viên khác hoặc chính mình) hoặc Quản trị viên (truy cập được vào tất cả các tính năng được kích hoạt trong tài khoản, bao gồm cài đặt, cùng với tất cả các đặc quyền của một nhân viên bình thường).

Sau khi nhập xong các thông tin, nhấn Lưu lại để hoàn tất thêm nhân viên mới.

Thêm một nhóm nhân viên mới

Đăng nhập vào trang chủ của Gobysend. Ở phần các chức năng chính, chọn Team Box > Cài đặt > Nhóm nhân viên. Màn hình sẽ hiển thị chi tiết các nhóm nhân viên mà bạn đã thêm vào.

Để thêm một nhóm nhân viên, chọn Tạo nhóm mới.

Bước 1: Tạo nhóm

Cập nhật tiêu đề và mô tả cho nhóm của bạn. Sau khi thêm đầy đủ các thông tin cần thiết, nhấn Tạo nhóm.

Bước 2: Thêm nhân viên

Tất cả các nhân viên trong nhóm sẽ nhận được thông báo khi cuộc trò chuyện mới được chỉ định cho nhóm nhân viên này.

Lựa chọn nhân viên trong danh sách mà bạn muốn thêm vào. Chỉ những nhân viên được thêm mới có thể nhìn thấy nhóm này trên màn hình của họ.

Nhấn Thêm nhân viên để hoàn tất.

Bước 3: Hoàn thành

Một nhóm nhân viên mới của bạn đã được tạo ra. Bạn có thể chỉ định nhân viên hoặc nhóm nhân viên phụ trách một cuộc trò chuyện bất kì.

Đối với những nhân viên hoặc nhóm nhân viên không cần thiết, bạn có thể xoá bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu x màu đỏ.

Last updated