Tạo biểu mẫu đăng ký (Signup form)

Bạn có thể thu thập thông tin khách hàng tự động thông qua việc tạo biểu mẫu đăng ký nhúng trên website của bạn.

Bước 1. Mở danh sách khách hàng

Ở trang Dashboard, bạn nhấn chọn mục Khách hàng để vào trang Danh sách khách hàng

Bước 2. Mở trang Tạo biểu mẫu

Trên thanh menu của mục Khách hàng, bạn nhấn chọn tiểu mục Mẫu đăng ký. Sau đó nhấn nút Tạo biểu mẫu đăng ký ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 3. Đặt tên cho biểu mẫu

Bạn thực hiện nhập tên cho biểu mẫu vào ô nhập dữ liệu rồi nhấn nút Tạo biểu mẫu để đi đến trang thiết kế biểu mẫu.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa lại tên biểu mẫu bằng cách nhấn vào nút Nhấn để sửa ở dưới tên biểu mẫu trong trang thiết kế biểu mẫu.

Bước 4. Chọn cách thức hiển thị biểu mẫu đăng ký

Có 3 cách thức hiển thị biểu mẫu đăng ký mà bạn có thể lựa chọn:

  • Tạo một đường link riêng đến biểu mẫu

  • Hiển thị biểu mẫu như một phần của trang web

  • Hiển thị biểu mẫu trên cửa sổ pop up trên trang web

Bước 5. Nhập nội dung cho biểu mẫu

Bạn thực hiện nhập nội dung cho biểu mẫu bao gồm: Tiêu đề biểu mẫu, mô tả biểu mẫu, chọn các trường thông tin cần thiết, tùy chọn hiển thị, nút kêu gọi hành động, và lời cảm ơn.

Bạn có thể tạo thêm trường thông tin mới nếu cần thiết bằng cách nhấn nút Thêm trường mới, và điền thông tin cho tên trường và định dạng dữ liệu trên cửa số tạo trường mới, rồi nhấn nút Thêm để trường mới được lưu và hiển thị trên biểu mẫu.

Bước 6. Thiết kế biểu mẫu

Để thiết kế biểu mẫu, bạn nhấn chọn mục Hình thức trên thanh điều hướng và thực hiện điều chỉnh giao diện (màu sắc, cỡ chữ, font chữ, ...) cho biểu mẫu, bao gồm: màu nền của biểu mẫu, giao diện của tiêu đề, phần mô tả, các trường thông tin, ô checkbox, đường link, nút kêu gọi hành động.

Nếu bạn chọn cách thức hiển thị biểu mẫu như một phần của trang web, thì trên trang tạo biểu mẫu sẽ xuất hiện thêm một mục để bạn lựa chọn có cần thiết kế biểu mẫu hay không. Nếu bạn chọn không, thì bước thiết kế biểu mẫu này sẽ không còn cần thiết và mục hình thức sẽ không còn hiển thị nữa.

Bước 8. Lưu biểu mẫu

Bạn nhấn nút Lưu ở cuối trang thiết kế để lấy link dẫn đến biểu mẫu hoặc code để chèn vào website của bạn.

Last updated