Tùy chỉnh danh sách khách hàng

Thực hiện tùy chỉnh hiển thị của danh sách khách hàng

Trong trang Danh sách khách hàng, bạn có thể tùy chỉnh hiển thị của bảng danh sách bằng cách thay đổi vị trí hoặc ẩn/ hiện các cột thông tin.

1. Thay đổi vị trí cột thông tin

Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự hiển thị nội dung trong bảng danh sách liên hệ bằng cách thay đổi vị trí của các cột thông tin.

Sau đó bạn nhấn nút Lưu để vị trí mới được cập nhật.

2. Ẩn/ hiện cột thông tin

Các cột thông tin không cần thiết bạn có thể chọn ẩn đi để theo dõi danh sách được thuận tiện hơn. Và bạn vẫn có thể cài đặt hiển thị lại các cột đã ẩn nếu muốn.

Khi đó, các cột được bỏ tích sẽ không còn hiển thị và các cột được tích sẽ được hiển thị trong bảng danh sách liên hệ.

Thực hiện tùy chỉnh trên trang Cài đặt danh sách khách hàng

Trên trang Cài đặt danh sách khách hàng, bạn có thể thực hiện các tùy chỉnh sau:

  • Thay đổi Quá trình đăng ký

  • Xóa người hủy đăng ký

Trước tiên, bạn cần mở trang Cài đặt danh sách khách hàng bằng cách nhấn chọn tiểu mục Cài đặt trên thanh menu của mục Khách hàng.

1. Thay đổi quá trình đăng ký

Quá trình đăng ký có thể là xác nhận 1 bước hoặc xác nhận 2 bước tùy theo ý định của bạn.

  • Xác nhận 1 bước (Single Opt-in): Là khi khách hàng điền vào mẫu đơn đăng ký và nhấn gửi, email của khách hàng sẽ tự động thêm vào danh sách liên hệ luôn.

  • Xác nhận 2 bước (Double Opt-in): Là khi khách hàng điền vào mẫu đơn đăng ký và nhấn gửi, một email xác nhận được gửi đến địa chỉ email của khách hàng, và email của khách hàng sẽ được tự động thêm vào danh sách liên hệ khi khách hàng thực hiện hành động xác nhận trong email được gửi đến đó.

Nếu bạn lựa chọn xác nhận 2 bước, bạn có thể cài đặt thêm địa chỉ email gửi thư xác nhận đến cho người đăng ký bằng cách điền thông tin email vào ô Địa chỉ gửi thư.

Lưu ý : Email gửi phải là email đã được xác thực trong phần Cài đặt không gian làm việc

Xem hướng dẫn xác thực địa chỉ email gửi tại đây

Nếu bạn đã tạo một đường link hủy đăng ký thì hãy nhập địa chỉ vào ô nhập đường link hủy đăng ký để khi khách hàng nhấn chọn hủy đăng ký, thì họ sẽ được chuyển đến địa chỉ mà bạn đã nhập. Nếu không có đường link hủy đăng ký này, thì khi khách hàng nhấn hủy đăng ký, họ sẽ được chuyển đến một trang xác nhận mặc định tại đây.

3. Tùy chọn gửi email thông báo

Bạn có thể theo dõi thông tin về người đăng ký mới hoặc người hủy đăng ký nhận email từ bạn bằng cách tích chọn gửi email thông báo khi hai sự kiện này xảy ra.

Và bạn có thể tùy ý lựa chọn địa chỉ email mà bạn muốn nhận thông báo bằng cách điền thông tin email nhận vào các ô điền địa chỉ nhận như dưới dây

Last updated