Gửi SMS Brandname (tin nhắn thương hiệu)

SMS Brandname hay Tin nhắn thương hiệu là một dịch vụ truyền đạt thông điệp tới khách hàng thông qua tin nhắn SMS. Với SMS Brandname, thương hiệu của công ty/nhãn hàng/sản phẩm của bạn sẽ hiện ở phần Người gửi (Sender) của tin nhắn, thay cho những con số 6xxx, 8xxx, 01xxx... nên có thể nâng cao tỷ lệ đọc tin của khách hàng.

Nếu bạn tích hợp SMS Brandname với dịch vụ Gobysend, bạn có thể gửi các tin nhắn thương hiệu một cách tự động thông qua các Quy trình tự động hoá của Gobysend.

Có 2 hướng gửi tin nhắn bao gồm:

  • Tin nhắn Chăm sóc khách hàng: là các loại tin nhắn liên quan đến giao dịch giữa bạn và khách hàng, ví dụ như tin xác nhận đặt hàng, thông báo đơn hàng đang được giao, thông báo thanh toán thành công,... Các mẫu tin cần được khai báo với các nhà mạng trước khi gửi.

  • Tin nhắn Quảng cáo: là các loại tin nhắn gửi các chương trình ưu đãi, sự kiện, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng,... Tin nhắn quảng cáo sẽ cần gửi dữ liệu số điện thoại sẽ nhận tin nhắn và mẫu tin cho nhà mạng, và nhà mạng sẽ gửi tin nhắn đó theo thời gian được đăng ký.

1. Bắt đầu với SMS Brandname

Để bắt đầu gửi tin nhắn SMS Brandname tự động trong Gobysend, bạn cần chuẩn bị như sau:

  • Tên định danh (chỉ cần trong trường hợp gửi SMS Quảng cáo): Nếu bạn chưa có tên định danh, Gobysend sẽ hỗ trợ làm các hồ sơ đăng ký với Cục an toàn thông tin. (Bạn thể đọc thêm về thủ tục đăng ký SMS brandname tại đây)

  • Ngoài tên định danh, bạn cần đăng ký dịch vụ SMS Brandname với các nhà mạng, Gobysend sẽ tiếp tục hỗ trợ bạn làm hồ sơ đăng ký dịch vụ SMS Brandname với nhà mạng. (Bạn thể đọc thêm về thủ tục đăng ký SMS brandname tại đây)

2. Cài đặt kênh nhắn tin SMS Brandname

Từ trang chính của Gobysend, bạn chọn vào menu Tích hợp, rồi chọn Thêm tích hợp.

Ở trong mục SMS, bạn hãy chọn thêm SMS Brandname.

Sau đó, bạn hãy điền Tên thương hiệu đã đăng ký vào rồi nhấn Thêm và chờ hệ thống của Gobysend duyệt tên.

Nếu tên định danh SMS Brandname của bạn là do Gobysend hỗ trợ đăng ký với nhà mạng, bạn không cần làm gì thêm. Nhưng nếu tên định danh SMS Brandname của bạn do 1 nhà cung cấp khác đăng ký, bạn sẽ cần cung cấp cho Gobysend thông tin tài khoản truy cập API gửi tin SMS Brandname của nhà cung cấp đó.

Sau khi tên được duyệt, hãy Gửi tin nhắn thử để kiểm tra lại việc cài đặt, bằng cách chọn một số điện thoại mà bạn có thể tiếp cận (có thể là số điện thoại di động của bạn) và bấm Gửi tin nhắn thử.

Nếu bạn có thể nhận được tin nhắn thử nghiệm này, thì việc cài đặt đã thành công. Còn nếu không nhận được tin nhắn, hãy kiểm tra lại các bước kể trên, hoặc liên hệ Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Last updated